Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej KW GD2W/00052982/0

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonych w mieście Helu

 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz.  121 z póź. zm. )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości ujawnionej w Księdze Wieczystej KW GD2W/00052982/0

  1. nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 355/1 o pow. 8 m2  KW GD2W/00016673/7 wartość prawa własności gruntu wynosi: 3.100,00 zł ( słownie: trzy tysiące sto złotych)  + należny podatek VAT
  1. nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 356/43 o pow. 9 m2  KW GD2W/00019059/8 wartość prawa własności gruntu wynosi: 3.500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych)   + należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie  art.  34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  13 kwietnia 2018 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

 

Hel, dn. 02.03.2018 r.

                                   

 

 z up. burmistrza Helu

mgr. inż. Jarosław Pałkowski

  zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18030214500.pdf (PDF, 25KB) 2018-03-02 15:21:26 50 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 02-03-2018 15:21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 02-03-2018 15:21:26