UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/152838/Uchwa%C5%82a-XXVII_155_17

 

UCHWAŁA NR XXVII/155/17

RADY MIASTA HELU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 131 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Ustala się kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Ustala się kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości 100% kwoty,
o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

§ 3. 

Określa się wzory dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, o których mowa
w § 1:

1) oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata – załącznik nr 2;

2) oświadczenie o zatrudnieniu rodzica kandydata – załącznik nr 3;

3) oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego – załącznik 4;

4) oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły/przedszkola – załącznik nr 5;

5) oświadczenie o czasie pobytu dziecka w przedszkolu – załącznik nr 6.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący rady

Arnold Antkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/155/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik6.pdf

 

ANE METRYKOWE

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Status:OBOWIĄZUJĄCY

Numer aktu:XXVII/155/17

Data aktu:30-03-2017

Data wejścia w życie:31-05-2017

Miejsce publikacji:Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.1795

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 uchwala_xxvii_155_17.pdf (PDF, 1.MB) 2018-03-12 12:00:52 46 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 12-03-2018 12:00:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 12-03-2018 12:03:38