O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44  o powierzchni 1200 m2 KW 31970  na  okres od dnia 1 maja 2018 roku  do 30 września 2018 roku

cena wywoławcza : netto 25.000,00 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy  złotych )

wadium płatne   w wysokości:  4000,00 zł ( słownie: cztery  tysiące  złotych)

do ceny uzyskanej w drodze licytacji doliczony zostanie 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta  Helu, przy ul. Wiejskiej 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić do  dnia  19 marca 2018 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA Nr 08124054001111000049157062,

Z uczestnikiem przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę za dzierżawę  gruntu, zostanie podpisana umowa dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:

  1. ½ kwoty  czynszu dzierżawnego  w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku,
  2. ½ kwoty  czynszu dzierżawnego w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku,

Na poczet drugiej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium. W przypadku nie wpłacenia raty czynszu w wyznaczonym terminie,  wadium ulegnie przepadkowi, a umowa wygaśnie w trybie natychmiastowym.

Dzierżawca zobowiązany będzie  do:

  1. przygotowania terenu do celów parkingowych,
  2. utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  3. zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  4. wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedna przenośną toaletę

Uchylenie się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg, w terminie określonym przez organizatora przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta   Helu, pokoju nr 209 ( tel. 58 6777-251).

 

Hel, dnia 12.03.2018 roku

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18031214470.pdf (PDF, 31KB) 2018-03-12 14:52:45 72 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 12-03-2018 14:52:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 12-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 12-03-2018 14:52:45