2018.09.25 Wyniki analizy oświadczeń majątkowych przewodniczącego rady i burmistrza Helu przeprowadzonej przez wojewodę pomorskiego