SPRAWOZDANIE dotyczące najmu i dzierżawy terenów gminnych za 2009 rok

 


Burmistrz Helu

Hel, dnia 18.01.2010 r.
RGAI-72243-13/10
 
SPRAWOZDANIE

dotyczące najmu i dzierżawy terenów gminnych  za 2009 rok

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi jej własność w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

W myśl tej zasady część gruntów jest przekazywana w dzierżawę m.in. na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, jak również parkingi. Czynsz za dzierżawę gruntów naliczany jest zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych terenów są wyłaniani w drodze przetargów. Stawki za niektóre tereny ustalane są w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie jest mniejszy niż wynikający ze stawek ustalonych przez Radę Miasta.

W 2009 roku wpływy z dzierżaw i najmu wynikające z przypisów wszystkich umów wynoszą: 795.763,39 zł (netto).

 
Dzierżawy
 

W skład tych dzierżaw wchodzą grunty wydzierżawione z przeznaczeniem na:

1.       cele garażowe przy ulicy Admirała Steyera, Kuracyjnej i Maszopów, oraz ulicy Leśnej – przewidywane wpływy z powyższych dzierżaw to  kwotę 38.961,00 zł   ( netto),

2.       cele handlowe - pod całoroczne obiekty handlowe zlokalizowane przy ulicy Leśnej, Przybyszewskiego, Kaszubskiej, Wiejskiej w których to przypadkach Gmina oddała  grunty w 10-letnią dzierżawę oraz inne punkty handlowe oddane na okres do 3 lat - wpływy z powyższych dzierżaw to kwota 74.801,00 zł ( netto),

3.       na cele gastronomiczne, mała gastronomia - okres dzierżawy nie przekracza trzech lat – tereny te zlokalizowane są przy ulicy Wiejskiej, Bałtyckiej, Bulwar Nadmorski (przetarg) - wpływy z powyższych dzierżaw wynoszą  61.767,90  zł ( netto),  

4.        ogródki gastronomiczne i stoliki dot. gastronomii – wpływy z dzierżawy w wysokości: 58.533,19 zł ( netto),

5.       na cele upraw warzywniczych i zieleńców przydomowych – czynsz uzyskany  z dzierżaw wynosi: 5845,20 zł ( netto),

6.       zajęcie terenu pod zabawki mechaniczne i gry zręcznościowe – wpływy  8277,00 zł (netto)

7.       szopki i obiekty gospodarcze - 2383,40 zł ( netto),

8.       reklamy i banery reklamowe – 29.117,70 zł (netto),

9.       ruchome punkty sezonowe zlokalizowane na promenadzie w okolicach fokarium, przy                               ulicy Wiejskiej i Żeglarskiej – wpływy 286.094,20 zł (netto),

10.   na cele rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu wodnego i plażowego – 13.271,90 zł  ( netto),

11.   cele parkingowe – wpływy 29.206,50 zł ( netto),

12.   inne, m.in. : korty tenisowe, punkt tankowania gazu, park linowy, – wpływy z tych dzierżaw to kwota : 20.623,00 zł   ( netto ).

Najem
 

Gmina jako właściciel nieruchomości lokalowych zarządza i gospodaruje tym mieniem czerpiąc korzyści z przedmiotowych nieruchomości, oddając je w najem.

Roczne wpływy z najmu lokali użytkowych wynajętych na okres jednego roku to kwota  61.963,80 zł (netto).

Przedmiotem najmu są: budynek przy ulicy Wiejskiej 41 i część budynku nr 50 cześć budynku przy ulicy Wiejskiej 77 z przeznaczeniem na placówkę banku  i bankomatów, pomieszczenie w budynku przepompowni z przeznaczeniem pod usługi szewskie, pomieszczenie w budynku ZSO, także najem pomieszczenia na cele apteczne, sklep mięsny.

Przedmiotem najmu było również pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie wystawy „skamieniałości i minerały” miedzy stronami ustalono kwotę czynszu najmu w wys. 13.934,00 (netto).

Gmina wynajęła pomieszczenia lekcyjne w budynku ZSO z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich. Wpływy z tego tytułu wynoszą 40.983,60 zł (netto).

Wpływy z tytułu najmu budynku zaplecza socjalnego tzw. „mariny” wyniosły 50.000,00 zł (netto).

 

 

 

Burmistrz Helu

Mirosław Wądołowski

Załączniki do pobrania

1 Sprawozdanie_-_najem_i_dzierA_awy_za_2009_r..doc (DOC, 13KB) 2010-01-23 11:11:55 371 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 23-01-2010 11:11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 23-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 04-04-2014 11:17:31