Sprawozdanie dot. najmu i dzierżawy terenów gminnych za 2011 rok

.

Burmistrz Helu

Hel, dnia 15.03.2012 r.

 

Sprawozdanie dot. najmu i dzierżawy terenów gminnych za  2011 rok

 

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami gmina gospodaruje nieruchomościami stanowiącymi  jej własność  w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

W myśl tej zasady część gruntów jest przekazywana   w dzierżawę  m.in.  na cele garażowe, upraw warzywniczych, całoroczne  i sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne, jak również parkingi, oraz letnie akcje promocyjne. W 2011 roku czynsz za dzierżawę gruntów naliczany był zgodnie z zarządzeniem burmistrza Helu nr 44/0151/2010 z dnia 28 grudnia 2010 roku. Wykorzystując doświadczenia ostatnich lat dzierżawcy najatrakcyjniejszych  terenów wyłaniani byli w drodze przetargów.  Stawki za niektóre tereny ustalane były w sposób umowny, jednakże czynsz nigdy nie był mniejszy niż wynikający ze stawek ustalonych na podstawie zarządzenia burmistrza.

W 2011 roku wpływy z tytułu dzierżaw i najmu wyniosły: 934.188,00 zł (netto).

 

Dzierżawy

 

W skład tych dzierżaw wchodzą grunty wydzierżawione z przeznaczeniem na:

1)      cele garażowe przy ulicy Adm. Steyera, Kuracyjnej, Maszopów, oraz Leśnej –   wpływy z powyższych dzierżaw to  kwotę  42.350,00 zł ( netto),

2)      cele handlowe - pod całoroczne obiekty handlowe zlokalizowane przy  ulicy Leśnej, kmdr. por. Z. Przybyszewskiego, Kaszubskiej, w których to przypadkach gmina oddała  grunty w 10-letnią dzierżawę, oraz inne punkty handlowe oddane na okres do 3 lat - wpływy z powyższych dzierżaw  to kwota  65.898,00zł ( netto),

3)      na cele gastronomiczne, mała gastronomia sezonowa - okres dzierżawy nie przekracza trzech lat ( Bulwar Nadmorski, bar na terenie Straży Pożarnej, ulica Wiejska), oraz  10 letnie umowy dzierżawy – tereny te zlokalizowane są przy ulicy Wiejskiej, Bałtyckiej,  - wpływy z powyższych dzierżaw  wynoszą  92.877,00  zł ( netto),  

4)      ogródki gastronomiczne i stoliki dot. gastronomii – wpływy z dzierżawy w wysokości: 82.900,00 zł ( netto),

5)      na cele upraw warzywniczych i zieleńców przydomowych – czynsz  uzyskany  z dzierżaw wynosi:  6042,00zł ( netto),

6)      zajęcie terenu pod zabawki mechaniczne i gry zręcznościowe – wpływy  10.162,00 zł (netto),

7)      szopki i obiekty gospodarcze i garaże  - 3669,00 zł ( netto),

8)      reklamy i banery reklamowe – 43.836,00 zł (netto),

9)      ruchome punkty sezonowezlokalizowane na Bulwarze Nadmorskim w okolicach fokarium, przy ulicy Wiejskiej i Żeglarskiej – wpływy 313.773,00 zł (netto),

10)  na cele rekreacyjne, wypożyczanie sprzętu wodnego i plażowego, akcje promocyjne– 19.565,00 zł ( netto),

11)  cele parkingowe – wpływy  37.100,00 zł ( netto),

12)  inne, m.in. : korty tenisowe, punkt tankowania gazu, cele składowe, pod zaplecze budowy, park linowy, korzystanie z dróg przez meleksy, oraz wyegzekwowane należności nie wniesione w terminie zgodnie z treścią umowy – wpływy z tych dzierżaw to kwota :50.957,00zł ( netto ).

 

Najem

 

Gmina jako właściciel nieruchomości lokalowych  zarządza i gospodaruje tym mieniem czerpiąc korzyści z przedmiotowych nieruchomości, oddając je w najem.

Roczne wpływy z najmu lokali użytkowych to kwota  87.058,00 zł (netto). Przedmiotem najmu są: budynek przy ul. Wiejskiej 41 i część budynku nr 50, cześć budynku przy ulicy Wiejskiej 77 z przeznaczeniem na placówkę banku  i bankomatów, pomieszczenie w budynku przepompowni z przeznaczeniem pod usługi szewskie, pomieszczenia w budynku ZSO m.in. (punkt przedszkolny finansowany w ramach projektu „Nasze przedszkolaki nasze są”), także najem pomieszczenia na cele apteczne i sklep mięsny.

Przedmiotem  najmu było również pomieszczenie w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na prowadzenie wystawy „skamieniałości i minerały”. Między stronami ustalono kwotę czynszu najmu w wys. 17.139,00 zł (netto).

Gmina wynajęła pomieszczenia w budynku ZSO z przeznaczeniem na zorganizowanie kolonii letnich oraz innych form wypoczynku. Wpływy z tego tytułu wynoszą:  60.862,00 zł (netto).

 

 

Pracownik odpowiedzialny za przygotowanie informacji:

Jolanta Łuczaj

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 22-03-2012 20:33:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Wądołowski 22-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 22-03-2012 20:33:38