Dr Klemens Adam Kohnke - burmistrz Helu VII kadencji - oświadczenie majątkowe złożone wg stanu majątkowego na dzień 31.12.2014 r.