WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 728/1 o pow. 54 m2 KW GD2W/00034171/0

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonych w mieście Helu

 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz.  2147 z póź. zm. )    

Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Przybyszewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości na rzecz osób fizycznych

-   nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 728/1 o pow. 54 m2  KW GD2W/00034171/0

wartość prawa własności gruntu wynosi: 21.500,00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden  tysięcy pięćset złotych)  + należny podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie  art.  34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  08 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Hel, dnia 25.07.2017 r.

                                                                                                                                       

 BURMISTRZ

Dr Klemens Adam Kohnke

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e17072612351.pdf (PDF, 21KB) 2017-07-26 15:05:44 65 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 26-07-2017 15:05:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dr Klemens Adam Kohnke 25-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 26-07-2017 15:05:44