2017.12.07 Obwieszczenie burmistrza Helu o możliwości udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2018