WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2016 poz.2147 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m²,  KW 31970
 2. opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana
 3. okres dzierżawy : 1.05.2018 r. do 30.09.2018 r.
 4. cel dzierżawy : działalność parkingowa
 5. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za sezon : 41.000 zł +  należny podatek VAT
 6. czynsz płatny w dwóch ratach : w terminie do dnia 15 lipca i 15 sierpnia
 7. dzierżawca zobowiązany będzie do:
  • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wywozu nieczystości itp.
  • wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedną przenośną toaletę.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dnia 08.01.2018 roku

 

up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

1 WYKAZ - dzierżawa parking 2018.pdf (PDF, 23KB) 2018-01-08 15:20:30 51 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 08-01-2018 15:20:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 08-01-2018 15:20:30