WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu  przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 poz.2147 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Morskiej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 567/2 o pow.30 m², KW GD2W /000032627/8
 1. planowany okres dzierżawy - 1.05.2018 roku do 30.09.2018 roku
 1. opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana
 1. przeznaczenie- działalność gastronomiczno-handlowa         
 1. cena czynszu dzierżawnego za sezon - 13.200,00 zł + należny podatek VAT
 1. czynsz płatny w trzech ratach - w terminie do dnia 15 lipca, 15 sierpnia
 1. dzierżawca zobowiązany będzie do:
  • uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
  • uzgodnienia projektu zagospodarowania i architektury planowanego obiektu z burmistrzem Helu
  • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dnia 08.01.2018 roku

                      

up. burmistrza Helu

 mgr inż. Jarosław Pałkowski

 zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

1 wykaz dzierżawa Morska dz.567-2.pdf (PDF, 26KB) 2018-01-08 15:25:04 53 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 08-01-2018 15:25:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adrian Albecki 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 08-01-2018 15:25:04