Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m? każde

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe  o powierzchni   10 m² każde, (wg numeracji w formie załącznika graficznego )

 1.  6 stoisk przy ulicy Bulwar Nadmorski - części działki ozn. geod. nr 567/2 KW GW2W/00032627/8
 2.  7 stoisk przy ulicy Morskiej - części działki ozn. geod. nr 567/2 KW GW2W/00032627/8
 3. 26 stoisk na terenie portu rybackiego – część działki ozn. geod. nr 853 KW GD2W/00007212/2
 4. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
 5. okres dzierżawy – od 01.07.2018 r.  do 31.08.2018 r.
 6. cel dzierżawy - działalność handlowa
 7. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za okres dzierżawy – 5000,00 zł (netto) do ceny uzyskanej w drodze licytacji doliczony zostanie 23% VAT
 8. wadium płatne w wysokości 1000,00 zł  na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA nr 08124054001111000049157062, w terminie do dnia 09 lutego 2018 r., w przypadku zamiaru przystąpienia do przetargu na więcej niż jedno stoisko handlowe, wadium należy  wnieść dla każdego z nich
 9. czynsz płatny w dwóch ratach : pierwsza w terminie do dnia 30 maja 2018 roku, druga w terminie do 30 lipca 2018 roku (na poczet drugiej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium)   
 10.  przetarg odbędzie się w dnia l4 lutego 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ul. Wiejskiej 50 ( sala konferencyjna nr 2 ).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dostarczenie do dnia 13 lutego 2018 roku ( pokój nr 209) potwierdzenia wpłaty wadium w  podanej powyżej wysokości oraz terminie.

Dzierżawcy zobowiązani będą do:

 1. prowadzenia działalności w jednolitych, obiektach handlowych, których architekturę uzgodnią z wydzierżawiającym,  po dokonaniu stosownego zgłoszenia budowy obiektu tymczasowego zgodnie  z przepisami prawa budowlanego,
 2. dbania o czystość i porządek na dzierżawionym terenie wokół niego a w szczególności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. nie poddzierżawiania terenu.

Uchylenie się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg, w terminie określonym przez organizatora przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.

W przypadku braku wyłonienia dzierżawców wszystkich stoisk przetarg zostanie powtórzony.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

 

Hel, dnia 08.01.2018 r.

 

 

 z up. burmistrza

mgr. inż. Jarosław Pałkowski

zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

1 SKM_C224e18012510100.pdf (PDF, 1.MB) 2018-01-25 08:57:28 71 razy
2 ogłoszenie -dzierżawa sezon 2018 r.pdf (PDF, 38KB) 2018-01-09 11:39:49 111 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 09-01-2018 11:39:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 25-01-2018 08:57:28