Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. 2018-08-20 13:35:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-08-08 12:31:53
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-02 14:34:13
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-02 14:31:37
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-02 14:27:01
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-08-01 11:04:38
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-08-01 11:03:46
Posiedzenie Komisji Stypendialnej 2018-07-31 10:57:39
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu 2018-07-18 14:19:04
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 16 lipca 2018 roku 2018-07-16 12:17:00
Odwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-07-13 13:08:31
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 2018-07-10 14:31:04
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:42:11
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:37:38
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości 2018-07-09 14:35:27
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW GD2W/00024219/6 2018-07-09 14:34:03
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:16:57
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-09 14:10:50
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-07-09 12:36:04
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących zatrudni pracowników 2018-07-02 15:24:48
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową 2018-06-28 11:02:08
Sąd Rejonowy w Wejherowie I Wydział Cywilny podaje ogłoszenie w sprawie I Ns 1675/15 dot. stwierdzenia nabycia spadku 2018-06-25 13:24:21
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-06-22 14:27:03
Klauzula informacyjna Burmistrza Helu dot. przetwarzania danych osobowych 2018-06-22 10:11:15
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-06-19 12:51:56
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 753, położonej w Helu przy ul. Steyera 2018-06-14 10:28:26
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 2018-06-13 12:18:17
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 2018-06-11 13:46:18
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-06-11 13:42:08
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-06-01 08:53:51
28 maja 2018 r. Urząd Miasta Helu czynny będzie do godz. 14:15. 2018-05-28 10:27:55
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 2018-05-23 08:23:43
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-05-18 11:33:38
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-05-16 13:18:42
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-05-15 14:48:25
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 15 maja 2018 roku 2018-05-15 14:47:34
Ogłoszenie Przewodniczącej Komisji ds. przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe - projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe 2018-04-25 13:45:17
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu 2018-04-23 09:50:32
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-04-18 13:53:41
Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 105 2018-04-13 13:14:03
Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW 32143 oraz KW 30686 2018-04-12 09:42:17
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-04-05 12:39:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE TRZECH BUDYNKÓW USŁUGOWO-MIESZKALNYCH "APART-HOTEL" WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 849, 574/8, 574/6, 173/21, 173/10, 574/4, 581/3, 185/3, 184/3, 515/1, 515/2, 184/4, 185/4, 581/5 W MIEJSCOWOŚCI HEL 2018-04-05 09:47:48
Apel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2018-03-29 10:44:58
O B W I E S Z C Z E N I E Podaje się do publicznej wiadomości treść zarządzenia Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 26 lutego 2018 r. poz. 671) 2018-03-28 14:02:36
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU 2018-03-26 13:22:39
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową 2018-03-26 12:27:19
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 2018-03-26 12:17:23
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy 2018-03-26 12:09:40
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 marca 2018 roku 2018-03-22 11:17:44
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. 2018-03-21 13:19:51
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 2018-03-19 14:38:54
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 2018-03-13 14:38:38
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-03-12 14:28:36
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-06 13:03:36
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 2018-03-06 13:01:46
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-03-06 11:28:21
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-02 13:51:27
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 2018-03-02 13:49:22
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-02 13:41:32
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2018-03-02 13:38:11
Informacja o wyniku przetargu ustnego 2018-02-28 14:13:32
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy 2018-02-27 13:23:52
Informacja do przetargu 2018-02-27 13:16:56
Ogłoszenie burmistrza Helu o udostępnieniu na okres 21 dni do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu 2018-02-26 07:57:08
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 2018-02-22 14:25:45
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-22 08:46:58
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2018-02-22 08:44:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 2018-02-20 14:58:13
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-20 14:29:07
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-20 14:23:05
Informacja o wyniku przetargu ustnego. 2018-02-20 12:04:41
Informacja o wyniku przetargu ustnego 2018-02-20 08:48:23
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-02-13 15:29:10
Informacja o zatrudnieniu na stanowisku pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w referacie organizacyjnym Urzędu Miasta Helu 2018-02-13 11:52:57
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu 2018-02-13 10:49:20
Dyżur Klubu Radnych Morskie Przymierze Hel 2020 2018-02-13 10:47:14
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. 2018-02-09 09:19:56
Wykaz nieruchomości położonej w Helu przeznaczonej do dzierżawy. 2018-01-30 13:56:02
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-01-30 13:53:21
Ogłoszenie o przetargu ustnym. 2018-01-30 13:52:19
Informacja o wyniku przetargu. 2018-01-24 15:16:49
Informacja o wyniku przetargu. 2018-01-24 15:16:15
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu 2018-01-22 14:25:23
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu 2018-01-22 14:24:36
Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miasta Helu 2018-01-22 14:20:45
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości położonej w Helu przy ul. Leśnej 14-16. 2018-01-17 12:10:40
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kuracyjnej. 2018-01-17 12:05:01
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe. 2018-01-17 12:03:23
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu zaprasza na spotkanie. 2018-01-17 11:58:29
Dyżur Klubu Radnych Morskie Przymierze Hel 2020. 2018-01-17 11:54:32
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu 2018-01-17 11:52:38