Biuro Rady Miasta Helu

BIURO RADY MIASTA HELU

--------------------------------------------------------------
 
Przewodniczący Rady Miasta Helu przyjmuje mieszkańców w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach dogodnych dla interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania i potwierdzeniu spotkania przez obsługę Rady Miasta Helu.
 
---------------------------------------------------------------

 

Inspektor ds. obsługi Rady Miasta - Mirela Figurska
Symbol stanowiska w jednolitym rzeczowym wykazie akt: RM

KONTAKT:

Obsługa Rady Miasta - pokój 204, II piętro
Urząd Miasta Helu
ul. Wiejska 50
84-150 Hel

telefon:   58 677-72-52

adres e-mail:  radamiastahelu@gohel.pl


DO ZADAŃ STANOWISKA DS. OBSŁUGI RADY MIASTA HELU NALEŻY:

a) prowadzenie Biura Rady Miasta;

b) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych;

c) przesyłanie Uchwał Rady do Wojewody Pomorskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku;

d) przekazywanie Uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego;

e) zapewnianie niezbędnej pomocy Radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji;

f) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem:
 

 

  • Honorowego Obywatela Miasta Helu,
  • Zasłużony dla Miasta Helu,
  • Medalu pamiątkowego;

 

g) współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów;

h) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego i udostępnienie go zainteresowanym;

i) administrowanie korespondencją wpływającą do Rady;

j) koordynacja obiegu korespondencji kierowanej do Rady Miasta i Przewodniczącego;

k) obsługa organizacyjno- techniczna spotkań przewodniczącego Rady Miasta;

l) obsługa organizacyjno- kancelaryjna dyżurów Radnych;

m) prowadzenie kalendarza świąt państwowych, rocznic związanych z działalnością miasta Helu;

n) wykonywanie czynności związanych z udostępnieniem informacji publicznej, będącej w posiadaniu Biura- w zakresie realizowania wniosków, wraz z prowadzeniem rejestru decyzji odmownych - na zasadach określonych w ustawie o dostępie do Informacji publicznej, aktach wykonawczych do ustawy oraz w zarządzeniu burmistrza w sprawie udostępniania Informacji publicznej przez Urząd Miasta Helu;

o) nadzór nad prawidłowym stosowaniem Instrukcji Kancelaryjnej w Biurze;

p) udzielanie informacji interesantom;

q) archiwizowania akt spraw  w Biurze;

r) kompletowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w zakresie działania stanowiska;

s) wprowadzenie Informacji do BIP-u;

t) przygotowywanie życzeń, gratulacji, odpowiedzi na honorowe patronaty oraz innych pism okolicznościowych Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady;

u) przygotowywanie uzasadnień do rocznicowych i uroczystych projektów stanowisk Rady Miasta;

v) prowadzenie i bieżąca aktualizacja zbioru Informacji adresowych i telefonicznych helskich instytucji i mediów na potrzeby Przewodniczącego, Rady i Biura;

w) przygotowywanie dorocznych imprez i uroczystości, organizowanych przez Biuro Rady ( z wyjątkiem sesji uroczystych);

x) przygotowywanie konferencji prasowych, uroczystych wystąpień Przewodniczącego Rady oraz odpowiedzialność za kontakty z mediami, kształtujące dobry wizerunek Biura i Urzędu;

y) bieżące sprawdzanie poczty elektronicznej, kierowanej na oficjalną skrzynkę internetową Biura, przekazywanie jej do właściwych adresatów oraz monitorowanie udzielania odpowiedzi.
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 04-03-2009 20:38:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Dykta 04-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirela Figurska 21-09-2018 09:57:53