Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kuracyjnej

OGŁOSZENIE  

Burmistrz  Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny  nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do  dzierżawy

  1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym konstrukcji murowanej położona na działce ozn. geod. nr 525/1 KW 45001
  2. planowany okres dzierżawy - 01.02.2018 roku do 31.12.2020 roku
  3. opis przedmiotu dzierżawy -  cztery pomieszczenia o łącznej powierzchni 97,67 m2
  4. przeznaczenie - cele handlowo-usługowe
  5. cena czynszu dzierżawnego w skali miesięcznej wynosi: 2500 zł brutto
  6. wadium płatne wysokości 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych)
  7. czynsz płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca dzierżawy
  8. na poczet czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium
  9. uchylenie się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg spowoduje przepadek wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu

dzierżawca zobowiązany będzie do:

Przetarg odbędzie się w dnia 24 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, przy ulicy Wiejskiej 50 (sala konferencyjna na parterze budynku)

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku wpłacą wadium w  podanej powyżej wysokości, na rachunek Gminy Miejskiej Hel w Banku Pekao SA nr 08124054001111000049157062.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, tel. 58 6777251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Helu, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

 

Hel, dnia 08.01.2018 roku

 

 z up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

 zastępca burmistrza Helu

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik ogłoszenie o przetargu - Kuracyjna.pdf 2018-01-09 11:42:19 pobrano 74 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adrian Albecki 09-01-2018 11:42:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Pałkowski 08-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Adrian Albecki 09-01-2018 11:42:19