Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 09:54:42 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 09:53:43 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 09:00:11 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:59:30 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:54:05 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:52:08 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:50:59 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:46:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-08 12:31:53 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-02 14:34:13 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-02 14:31:37 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-02 14:27:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Adrian Albecki 2018-08-01 11:42:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Adrian Albecki 2018-08-01 11:40:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-08-01 11:04:38 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-08-01 11:03:46 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda 2018-07-31 10:57:39 dodanie dokumentu
2018.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w sierpniu 2018 r. Paweł Burczyk 2018-07-26 08:58:16 dodanie dokumentu
ZGŁOŚ INTERWENCJĘ - Kontakt z pracownikami Straży Miejskiej w Helu Adrian Albecki 2018-07-18 14:42:53 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-07-18 14:19:04 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 25 lipca 2018 r. Mirela Figurska 2018-07-18 10:00:16 edycja dokumentu
Posiedzenie komisji 25 lipca 2018 r. Mirela Figurska 2018-07-18 09:59:34 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 16 lipca 2018 roku Adrian Albecki 2018-07-16 13:54:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się działek 376/2 i 376/7 (Wiejska 105) Adrian Albecki 2018-07-16 13:53:37 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 16 lipca 2018 roku Dominika Garda 2018-07-16 12:17:00 dodanie dokumentu
Odwołane posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-07-13 13:08:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Z-03 za II kwartał 2018 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Marek Dykta 2018-07-12 08:59:45 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-07-10 14:31:04 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji, 13 lipca 2018 rok. Mirela Figurska 2018-07-10 10:45:51 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-07-09 14:42:11 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-07-09 14:37:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o terminie opisu i oszacowania nieruchomości Dominika Garda 2018-07-09 14:35:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW GD2W/00024219/6 Dominika Garda 2018-07-09 14:34:03 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-07-09 14:16:57 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-07-09 14:11:28 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-07-09 14:10:50 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-07-09 12:36:04 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 17 lipca 2018 r. Mirela Figurska 2018-07-09 12:31:51 dodanie dokumentu
ZDJĘCIA TERENU - Informacje dodatkowe o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2 Marek Dykta 2018-07-05 09:43:47 edycja dokumentu
ZDJĘCIA TERENU - Informacje dodatkowe o drugim nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2 Marek Dykta 2018-07-05 09:39:58 edycja dokumentu