Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XLI sesja Rady Miasta Helu, 28 czerwca 2018 r. Mirela Figurska 2018-06-19 14:09:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda 2018-06-19 12:51:56 dodanie dokumentu
XLI sesja Rady Miasta Helu, 28 czerwca 2018 r. Mirela Figurska 2018-06-19 12:17:20 edycja dokumentu
XLI sesja Rady Miasta Helu, 28 czerwca 2018 r. Mirela Figurska 2018-06-19 12:15:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni o kolejnym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. 753, położonej w Helu przy ul. Steyera Dominika Garda 2018-06-14 10:28:26 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 19 czerwca 2018 roku Dominika Garda 2018-06-13 12:21:12 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-06-13 12:18:17 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców Adrian Albecki 2018-06-11 14:10:59 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się działek 376/2 i 376/7 (Wiejska 105) Adrian Albecki 2018-06-11 14:09:06 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 Dominika Garda 2018-06-11 13:46:18 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-06-11 13:43:22 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-06-11 13:42:08 dodanie dokumentu
ES-G sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej za 2017 rok Marek Dykta 2018-06-04 09:57:24 dodanie dokumentu
Uchwala RIO Gdańsk z 23.05.2018 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium burmistrzowi Helu z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Marek Dykta 2018-06-04 07:51:45 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL z sesji Rady Miasta Helu, 24 maja 2018 . Mirela Figurska 2018-06-01 10:53:59 edycja dokumentu
Protokół Nr XL z sesji Rady Miasta Helu, 24 maja 2018 . Mirela Figurska 2018-06-01 10:53:15 edycja dokumentu
Protokół Nr XL z sesji Rady Miasta Helu, 24 maja 2018 . Mirela Figurska 2018-06-01 09:13:42 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-06-01 08:53:51 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji, 5 czerwca 2018 rok. Mirela Figurska 2018-06-01 08:23:11 dodanie dokumentu
DANE TELEADRESOWE Dominika Garda 2018-05-29 07:59:20 edycja dokumentu
2018.06 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w czerwcu 2018 r. Paweł Burczyk 2018-05-28 13:41:53 dodanie dokumentu
28 maja 2018 r. Urząd Miasta Helu czynny będzie do godz. 14:15. Dominika Garda 2018-05-28 10:31:41 dodanie dokumentu
DANE TELEADRESOWE Dominika Garda 2018-05-28 10:30:08 edycja dokumentu
28 maja 2018 r. Urząd Miasta Helu czynny będzie do godz. 14:15. Dominika Garda 2018-05-28 10:27:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 26 kwietnia 2018 roku. Mirela Figurska 2018-05-25 15:21:21 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 26 kwietnia 2018 roku. Mirela Figurska 2018-05-25 15:20:51 edycja dokumentu
2018.05.23 Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym Dominika Garda 2018-05-24 11:32:44 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Dominika Garda 2018-05-23 08:46:09 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Dominika Garda 2018-05-23 08:43:16 usunięcie załacznika
Posiedzenie komisji 29 maja 2018 roku. Mirela Figurska 2018-05-23 08:32:57 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Dominika Garda 2018-05-23 08:23:43 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 29 maja 2018 roku. Mirela Figurska 2018-05-22 14:45:18 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 19 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. Dominika Garda 2018-05-21 12:17:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Dominika Garda 2018-05-18 11:35:49 edycja dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 Dominika Garda 2018-05-18 11:35:37 edycja dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową Dominika Garda 2018-05-18 11:35:27 edycja dokumentu
Apel Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Dominika Garda 2018-05-18 11:34:59 edycja dokumentu
Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 105 Dominika Garda 2018-05-18 11:34:18 edycja dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-05-18 11:33:38 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 26 kwietnia 2018 roku. Mirela Figurska 2018-05-17 11:14:52 edycja dokumentu