Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 136/30 o pow. 381 m2 KW GD2W/00030500/8 Adrian Albecki 2017-07-26 15:09:35 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 728/1 o pow. 54 m2 KW GD2W/00034171/0 Adrian Albecki 2017-07-26 15:05:44 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 728/1 o pow. 54 m2 KW GD2W/00034171/0 Adrian Albecki 2017-07-26 15:05:21 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 486 o pow. 104 m2 KW GD2W/00034171/0 Adrian Albecki 2017-07-26 15:03:48 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mirela Figurska 2017-07-26 13:29:17 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mirela Figurska 2017-07-26 13:28:24 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Mirela Figurska 2017-07-26 13:27:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Helu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Mirela Figurska 2017-07-26 13:21:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/120/2017 Burmistrza Helu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. Mirela Figurska 2017-07-26 08:12:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/120/2017 Burmistrza Helu w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu. Mirela Figurska 2017-07-26 08:06:54 dodanie dokumentu
2017.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w miesiącu sierpniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-07-24 08:47:22 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Leśnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00035770/6 Adrian Albecki 2017-07-21 13:10:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Helu. Mirela Figurska 2017-07-21 10:19:13 dodanie dokumentu
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego z dnia 06.07.2017 r. Hanna Wirwińska 2017-07-20 12:26:11 dodanie dokumentu
Informacja AMW o. Regionalny w Gdyni o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiącej lokal garażowy, położony w Helu, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mirela Figurska 2017-07-18 09:58:48 edycja dokumentu
Informacja AMW o. Regionalny w Gdyni o wywieszeniu wykazu dotyczącego nieruchomości stanowiącej lokal garażowy, położony w Helu, przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Mirela Figurska 2017-07-18 09:58:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXIX/2017 z sesji Rady Miasta Helu z dnia 25 maja 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:31:18 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z dnia 27 kwietnia 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:18:58 edycja dokumentu
Jan Myślisz - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:12:56 edycja dokumentu
Jan Myślisz - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:12:35 dodanie dokumentu
Wuja Klemens - Klemens Kohnke - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:08:11 edycja dokumentu
Wuja Klemens - Klemens Kohnke - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadany 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:07:48 dodanie dokumentu
Augusty Schomburg - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadano 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:04:34 edycja dokumentu
Augusty Schomburg - "Zasłużony dla Miasta Helu" tytuł nadano 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-07-17 14:04:04 dodanie dokumentu
Augustyn Schomburg - tytuł nadany pośmiertnie 15.12.2016 Daria Ziółkowska 2017-07-17 13:57:03 usunięcie dokument
Wuj Klemens-Klemens Kohnke - tytuł nadany pośmiertnie 15.12.2016 Daria Ziółkowska 2017-07-17 13:56:59 usunięcie dokument
DANE TELEADRESOWE Adrian Albecki 2017-07-13 09:55:20 edycja dokumentu
2017.07.04 - REGON - numer identyfikacyjny Gminy Miejskiej Hel Adrian Albecki 2017-07-13 09:54:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie AMW o. Gdynia o ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Helu. Mirela Figurska 2017-07-11 11:15:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie AMW o. Gdynia o ustnym przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Helu Mirela Figurska 2017-07-11 11:14:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mirela Figurska 2017-07-11 11:12:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mirela Figurska 2017-07-11 10:59:41 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Helu o przyjęciu do realizacji projektu wybranego w ramach buetu obywatelskiego w roku 2017. Mirela Figurska 2017-07-10 13:49:01 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Helu o przyjęciu do realizacji projektu wybranego w ramach buetu obywatelskiego w roku 2017. Mirela Figurska 2017-07-10 12:45:25 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Helu o przyjęciu do realizacji projektu wybranego w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2017 Agnieszka Dytkowska-Dettlaff 2017-07-10 12:33:33 dodanie dokumentu
Wykaz punktów do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Agnieszka Dytkowska-Dettlaff 2017-07-07 14:39:39 edycja dokumentu
Protokół z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego z dnia 07.07.2017 roku Agnieszka Dytkowska-Dettlaff 2017-07-07 14:34:11 edycja dokumentu
Protokół z ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego z dnia 07.07.2017 roku Agnieszka Dytkowska-Dettlaff 2017-07-07 14:04:06 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe Hanna Wirwińska 2017-07-06 14:31:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/266/2001 Rady Miasta Helu z 28.11.2001 r. Hanna Wirwińska 2017-07-06 14:23:48 dodanie dokumentu