Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. Paweł Burczyk 2018-08-20 14:34:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. Paweł Burczyk 2018-08-20 14:33:04 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszenia projektu jako propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego 2018 Paweł Burczyk 2018-08-20 14:31:09 dodanie dokumentu
Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego na 2018 rok Paweł Burczyk 2018-08-20 14:28:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/0050/2018 Burmistrza Helu w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego w 2018 roku Paweł Burczyk 2018-08-20 14:25:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/0050/2018 w sprawie harmonogramu budżetu obywatelskiego w 2018 roku Paweł Burczyk 2018-08-20 14:25:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/0050/2018 Burmistrza Helu w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego w 2018 roku Paweł Burczyk 2018-08-20 14:19:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLI/229/18 Rady Miasta Helu z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację. Paweł Burczyk 2018-08-20 14:09:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. Dominika Garda 2018-08-20 13:38:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. Dominika Garda 2018-08-20 13:38:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu o budżecie obywatelskim w 2018 r. Dominika Garda 2018-08-20 13:35:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu - Budżet Obywatelski 2018 Dominika Garda 2018-08-20 13:35:17 usunięcie dokument
Ogłoszenie Burmistrza Helu - Budżet Obywatelski 2018 Dominika Garda 2018-08-20 13:35:10 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Marek Dykta 2018-08-17 09:44:29 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Marek Dykta 2018-08-17 09:43:56 edycja dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Marek Dykta 2018-08-17 09:40:41 dodanie dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 09:54:42 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 09:53:43 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 09:00:11 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:59:30 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:54:05 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:52:08 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:50:59 edycja dokumentu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Adrian Albecki 2018-08-13 08:46:44 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-08 12:31:53 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-02 14:34:13 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-02 14:31:37 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Dominika Garda 2018-08-02 14:27:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Adrian Albecki 2018-08-01 11:42:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Adrian Albecki 2018-08-01 11:40:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-08-01 11:04:38 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-08-01 11:03:46 dodanie dokumentu
Posiedzenie Komisji Stypendialnej Dominika Garda 2018-07-31 10:57:39 dodanie dokumentu
2018.08 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w sierpniu 2018 r. Paweł Burczyk 2018-07-26 08:58:16 dodanie dokumentu
ZGŁOŚ INTERWENCJĘ - Kontakt z pracownikami Straży Miejskiej w Helu Adrian Albecki 2018-07-18 14:42:53 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-07-18 14:19:04 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 25 lipca 2018 r. Mirela Figurska 2018-07-18 10:00:16 edycja dokumentu
Posiedzenie komisji 25 lipca 2018 r. Mirela Figurska 2018-07-18 09:59:34 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 16 lipca 2018 roku Adrian Albecki 2018-07-16 13:54:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się działek 376/2 i 376/7 (Wiejska 105) Adrian Albecki 2018-07-16 13:53:37 edycja dokumentu