Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2017.11.20 Przygotowania Zespołu Zakładów Obsługi Miasta w Helu do sezonu zimowego 2017/2018 Marek Dykta 2017-11-21 12:53:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-11-21 10:34:53 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Burmistrz Helu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko PRACOWNIK DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. Adrian Albecki 2017-11-21 10:26:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze -pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-11-21 10:07:34 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z 26 października 2017 roku Żanna Sępińska 2017-11-20 14:54:16 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z 26 października 2017 roku Żanna Sępińska 2017-11-20 14:51:44 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z 26 października 2017 roku Żanna Sępińska 2017-11-20 14:48:58 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z 26 października 2017 roku Żanna Sępińska 2017-11-20 14:47:57 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 z sesji Rady Miasta Helu z 26 października 2017 roku Żanna Sępińska 2017-11-20 14:46:32 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie kąpielisk w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 14:09:11 dodanie dokumentu
Pozwolenie wodno-prawne - Duża Plaża i Plaża na Cyplu w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 13:52:01 dodanie dokumentu
Pozwolenie wodno-prawne - Mała Plaża w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 13:50:27 dodanie dokumentu
Profil wody - Duża Plaża w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 13:41:54 dodanie dokumentu
Profil wody - Plaża na Cyplu w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 13:39:35 dodanie dokumentu
Profil wody - Mała Plaża w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 13:37:52 dodanie dokumentu
Ewidencja kąpielisk w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 10:27:12 dodanie dokumentu
Usytuowanie kąpielisk w Helu w 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 10:19:25 dodanie dokumentu
2017.12 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w grudniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 09:53:15 edycja dokumentu
2017.12 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w grudniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 09:38:38 usunięcie załacznika
2017.12 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w grudniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 09:31:44 edycja dokumentu
2017.12 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w grudniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 09:30:38 edycja dokumentu
2017.12 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w grudniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 09:28:22 edycja dokumentu
2017.12 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w grudniu 2017 r. Hanna Wirwińska 2017-11-20 09:26:54 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:19:34 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:17:29 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:16:51 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:16:21 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:15:45 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:14:55 usunięcie dokument
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:14:51 usunięcie dokument
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:14:45 usunięcie dokument
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:13:06 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:12:20 dodanie dokumentu
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:11:46 dodanie dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:11:13 edycja dokumentu
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-17 14:10:53 dodanie dokumentu
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Mariusz Fafiński 2017-11-16 15:00:29 dodanie dokumentu
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego Mariusz Fafiński 2017-11-16 14:59:37 dodanie dokumentu
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH Mariusz Fafiński 2017-11-16 14:58:33 dodanie dokumentu
Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych Mariusz Fafiński 2017-11-16 14:57:46 dodanie dokumentu