Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 25 stycznia 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-23 10:21:31 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 25 stycznia 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-23 10:20:59 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 25 stycznia 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-23 10:20:03 edycja dokumentu
2018.03 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w marcu 2018 r. Hanna Wirwińska 2018-02-23 10:05:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 25 stycznia 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-23 09:08:01 edycja dokumentu
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Dominika Garda 2018-02-22 14:25:45 dodanie dokumentu
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Dominika Garda 2018-02-22 14:23:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym. Dominika Garda 2018-02-22 08:46:58 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego. Dominika Garda 2018-02-22 08:44:38 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 Adrian Albecki 2018-02-21 15:39:53 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 21 lutego 2018 roku Adrian Albecki 2018-02-21 15:38:05 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2018 z sesji Rady Miasta Helu z 25 stycznia 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-21 08:43:48 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w Helu, na terenie portu rybackiego część działki ozn. geod. nr 853 KW GD2W/00007212/2, przeznaczonych do dzierżawy pod stoiska handlowe o powierzchni 10 m? każde Adrian Albecki 2018-02-20 15:28:45 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy przy ul. Kuracyjnej Adrian Albecki 2018-02-20 15:24:18 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, OGŁOSZONEGO NA DZIEŃ 20 LUTEGO 2018 ROKU Adrian Albecki 2018-02-20 15:20:26 dodanie dokumentu
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO, OGŁOSZONEGO NA DZIEŃ 19 LUTEGO 2018 ROKU Adrian Albecki 2018-02-20 15:19:20 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Hanna Wirwińska 2018-02-20 15:01:29 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA HELU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA "BUDOWIE CENTRUM REWITALIZACJI ZDROWIA, APARTAMENTOWEJ ORAZ GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK O NUMERACH EWIDENCYJNYCH 35/19 I 577/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI HEL PRZY UL. KURACYJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Hanna Wirwińska 2018-02-20 14:58:13 dodanie dokumentu
SG-01 Leśnictwo i ochrona środowiska za 2017 rok Marek Dykta 2018-02-20 14:48:42 dodanie dokumentu
SG-01 gospodarka mieszkaniowa i komunalna za 2017 rok Marek Dykta 2018-02-20 14:41:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym. Dominika Garda 2018-02-20 14:29:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym. Dominika Garda 2018-02-20 14:23:05 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego. Dominika Garda 2018-02-20 12:04:41 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego Dominika Garda 2018-02-20 08:48:23 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych G-02o Paweł Lewandowski 2018-02-15 11:38:14 edycja dokumentu
Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych G-02o Paweł Lewandowski 2018-02-15 11:37:01 dodanie dokumentu
Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej G-02b Paweł Lewandowski 2018-02-15 10:32:13 dodanie dokumentu
Sprawozdanie środki trwałe dot. nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektach rzeczowych za 2017 rok Marek Dykta 2018-02-15 09:32:12 dodanie dokumentu
SG-01 Samorząd i transport - statystyka Helu za rok 2017 Marek Dykta 2018-02-14 13:04:16 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji 20.02.2018 r. Mirela Figurska 2018-02-14 11:55:03 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 15 lutego 2018 r. Mirela Figurska 2018-02-14 11:07:06 edycja dokumentu
Posiedzenie komisji 15 lutego 2018 r. Mirela Figurska 2018-02-14 11:05:42 dodanie dokumentu
XXXVII sesja Rady Miasta Helu, 22 lutego 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-14 10:46:49 edycja dokumentu
XXXVII sesja Rady Miasta Helu, 22 lutego 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-14 10:45:58 edycja dokumentu
XXXVII sesja Rady Miasta Helu, 22 lutego 2018 roku Mirela Figurska 2018-02-14 10:37:48 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 12 lutego 2018 roku Adrian Albecki 2018-02-14 08:54:54 dodanie dokumentu
Nieograniczony przetarg ustny na najem Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej celem prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych Adrian Albecki 2018-02-14 08:53:48 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dariusza Andryskowskiego prezesa zarządu sp. z o.o. Bursztynowy Hel, złożone wg stanu majątkowe na dzień 01.12.2018 r. Marek Dykta 2018-02-14 08:07:20 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dariusza Andryskowskiego prezesa zarządu sp. z o.o. Bursztynowy Hel, złożone wg stanu majątkowe na dzień 01.12.2018 r. Marek Dykta 2018-02-14 07:52:43 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe Dariusza Andryskowskiego prezesa zarządu sp. z o.o. Bursztynowy Hel, złożone wg stanu majątkowe na dzień 01.12.2018 r. Marek Dykta 2018-02-14 07:52:03 edycja dokumentu