Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
2017.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w miesiącu kwiecień 2017 r. Elżbieta Fafińska 2017-03-28 09:13:31 edycja dokumentu
2017.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w miesiącu kwiecień 2017 r. Elżbieta Fafińska 2017-03-28 09:12:53 usunięcie załacznika
Informacja o dyżurze radnych Klubu Radnych "Morskie Przymierze Hel 2020". Mirela Figurska 2017-03-24 09:34:19 dodanie dokumentu
Dyżur radnych w miesiącu marcu 2017 Daria Ziółkowska 2017-03-24 08:39:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-23 13:41:49 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji 28.03.2017 r. Daria Ziółkowska 2017-03-23 13:31:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-23 11:09:08 dodanie dokumentu
XXVII sesja Rady Miasta Helu dnia 30 marca 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-03-23 09:37:53 edycja dokumentu
XXVII sesja Rady Miasta Helu dnia 30 marca 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-03-23 09:09:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu za okres: od 15 lutego 2017 roku do 22 marca 2017 roku. Julia Milewczyk 2017-03-22 12:14:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXV/140/17 Rady Miasta Helu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez gminę miejską Hel Marek Dykta 2017-03-22 10:50:02 dodanie dokumentu
Opłaty za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Hel Marek Dykta 2017-03-22 10:48:40 usunięcie dokument
Uchwała nr XXV/140/17 Rady Miasta Helu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu prowadzonym przez gminę miejską Hel Marek Dykta 2017-03-22 10:47:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLI/252/14 Rady Miasta Helu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Miejską Hel Marek Dykta 2017-03-22 10:37:13 usunięcie dokument
M-01 sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych za 2016 r. Marek Dykta 2017-03-21 11:17:37 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017 Marek Dykta 2017-03-21 09:49:57 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadań na rok 2017 Marek Dykta 2017-03-21 09:45:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie roczne dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin Hel i Jastarnia w 2016 roku komendanta Komisariatu Policji w Juracie dla gmin Hel i Jastarnia Marek Dykta 2017-03-21 09:28:58 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 Adrian Albecki 2017-03-17 15:22:48 edycja dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW 31970 Adrian Albecki 2017-03-17 15:21:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-17 08:39:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-17 08:38:20 dodanie dokumentu
2017.04.12 ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW Elżbieta Fafińska 2017-03-17 07:57:01 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 24 marca 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-03-16 14:50:13 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji 21 marca 2017 roku Daria Ziółkowska 2017-03-16 14:49:14 dodanie dokumentu
2017.04 - harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Helu w miesiącu kwiecień 2017 r. Elżbieta Fafińska 2017-03-16 13:56:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie burmistrza Helu o udostępnieniu na okres 21 dni, tj. od 15 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r., do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska 2017-03-15 14:38:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie burmistrza Helu o udostępnieniu na okres 21 dni, tj. od 15 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r., do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska 2017-03-15 14:34:57 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Burmistrza Helu w sprawie uchwały Rady Miasta Helu dot. określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-15 14:01:48 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Helu w sprawie uchwały Rady Miasta Helu dot. określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-15 14:00:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie burmistrza Helu o udostępnieniu na okres 21 dni, tj. od 15 marca 2017 r. do 5 kwietnia 2017 r., do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu Elżbieta Fafińska 2017-03-15 12:46:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o terminie posiedzenia komisji stałych Rady Miasta Helu. Mirela Figurska 2017-03-10 10:48:53 dodanie dokumentu
Wspólne posiedzenie komisji 16.03.2017 r. Daria Ziółkowska 2017-03-10 10:31:27 dodanie dokumentu
Składki członkowskie w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot Marek Dykta 2017-03-09 09:22:16 dodanie dokumentu
Władze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Marek Dykta 2017-03-09 09:18:29 edycja dokumentu
Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny - informacje ogólne Marek Dykta 2017-03-09 09:18:08 edycja dokumentu
Władze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Marek Dykta 2017-03-09 09:16:04 edycja dokumentu
Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Marek Dykta 2017-03-09 09:11:01 edycja dokumentu
Gdański Obszar Metropolitarny - prezentacja z dnia 27.02.2014 r. - wybrane aspekty działalności Marek Dykta 2017-03-09 08:55:00 edycja dokumentu
Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Marek Dykta 2017-03-09 08:53:55 edycja dokumentu