Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 22 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r. Dominika Garda 2018-04-19 09:44:34 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 14 lutego 2018 r. do 21 marca 2018 r. Dominika Garda 2018-04-19 09:43:38 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Helu z realizacji uchwał Rady Miasta Helu od 22 marca 2018 r. do 18 kwietnia 2018 r. Dominika Garda 2018-04-19 09:42:57 dodanie dokumentu
XXXIX sesja Rady Miasta Helu, 26 kwietnia 2018 r. Mirela Figurska 2018-04-18 14:22:51 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miasta Helu, 26 kwietnia 2018 r. Mirela Figurska 2018-04-18 14:07:08 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda 2018-04-18 13:53:41 dodanie dokumentu
XXXIX sesja Rady Miasta Helu, 26 kwietnia 2018 r. Mirela Figurska 2018-04-18 13:42:56 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miasta Helu, 26 kwietnia 2018 r. Mirela Figurska 2018-04-18 13:23:37 edycja dokumentu
XXXIX sesja Rady Miasta Helu, 26 kwietnia 2018 r. Mirela Figurska 2018-04-18 13:23:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Z-03 za I kwartał 2018 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach Marek Dykta 2018-04-16 12:40:50 dodanie dokumentu
Stowarzyszenie Pomocy z Problemami Autyzmu "Zrozumiec Świat" składa podzięwanie Włodarzom i Pracownikom Urzędu Miasta za życzliwość oraz właczenie się w obchody Puckich Dni Autyzmu Julia Milewczyk 2018-04-16 08:58:22 dodanie dokumentu
Podziękowanie dla Burmistrza Helu za pomoc i zaangarzowanie Festynu Rodzinnego - 2017 Julia Milewczyk 2018-04-16 08:56:53 dodanie dokumentu
Podziękowanie dla Burmistrza Helu za pomoc, wsparcie i życzliwość - Dyrektor i Grono Pedagogiczne ZSO w Helu Julia Milewczyk 2018-04-16 08:56:01 dodanie dokumentu
Podziękowanie dla Urzędu Miasta Helu za wsparcie oraz patronat w organizacji II Pomorskiego Zlotu Amcarów - 2017 Julia Milewczyk 2018-04-16 08:54:41 dodanie dokumentu
Podziękowanie dla Burmistrza Helu za wsparcie oraz patronat w organizacji II Pomorskiego Zlotu Amcarów - 2017 Julia Milewczyk 2018-04-16 08:54:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy Dominika Garda 2018-04-16 08:47:43 edycja dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, zlokalizowanej na nieruchomości składającej się z działek 376/2 i 376/7, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00022144/5 Dominika Garda 2018-04-16 08:47:17 edycja dokumentu
Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego o powierzchni 1671 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi księgę wieczystą nr GD2W/00041543/1, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową Dominika Garda 2018-04-16 08:47:10 edycja dokumentu
Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 105 Dominika Garda 2018-04-16 08:47:02 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do sprzedaży Dominika Garda 2018-04-16 08:42:53 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-04-16 08:41:49 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Dominika Garda 2018-04-16 08:41:24 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego Dominika Garda 2018-04-16 08:41:11 edycja dokumentu
Informacja do przetargu Dominika Garda 2018-04-16 08:41:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym. Dominika Garda 2018-04-16 08:40:36 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego. Dominika Garda 2018-04-16 08:40:20 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowych położonych w mieście Helu przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego Dominika Garda 2018-04-16 08:39:02 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-04-16 08:38:51 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-04-16 08:38:37 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Dominika Garda 2018-04-16 08:38:14 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego Dominika Garda 2018-04-16 08:38:04 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu przeznaczonej do dzierżawy Dominika Garda 2018-04-16 08:37:56 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Dominika Garda 2018-04-16 08:24:17 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji Rady Miasta Helu. Dominika Garda 2018-04-16 08:23:53 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Dominika Garda 2018-04-16 08:23:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym. Dominika Garda 2018-04-16 08:23:23 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, ogłoszonego na dzień 22 marca 2018 roku Dominika Garda 2018-04-16 08:23:10 edycja dokumentu
ZMIANA OBWIESZCZENIA BURMISTRZA HELU Dominika Garda 2018-04-16 08:22:44 edycja dokumentu
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu Dominika Garda 2018-04-16 08:22:30 edycja dokumentu
Informacja dotycząca przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Helu, przy ulicy Wiejskiej 105 Dominika Garda 2018-04-13 13:14:03 dodanie dokumentu