obrazek loga jednostki
treść strony

Tytuł "Zasłużony dla Miasta Helu"
został nadany
kpt. w st. spocz. Leonowi JASNOCH
UCHWAŁĄ NR XXXIV/209/09 Rady Miasta Helu z dnia 25 czerwca 2009 roku.

UZASADNIENIe

Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stwierdza że, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 105 ust. 5 Statutu Miasta Helu stwierdza, że uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Helu” podejmowane są w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów ustawowego składu rady.

W związku złożonym wnioskiem do Rady Miasta Helu Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego Koło nr 3 Hel w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Helu” dla n/w obrońców Helu w wojnie obronnej narodu polskiego w 1939 roku i w związku obchodzoną w 2009 roku 70. rocznicą zaprzestania bohaterskiej obrony Helu w 1939 roku wnoszę o podjęcie przez Radę Miasta Helu uchwały w tej sprawie.
Obrońcy Helu:

1) ppor. w st. spocz. Helena BONIAK,
2) Janina REKOWSKA,
3) kpt. w st. spocz. Leon JASNOCH,
4) Józef MIRUSZEWSKI,
5) Józef HORNIAK,
6) mjr w st. spocz. Józef PRAŻMO,
7) por. mar. w st. spocz. ADAM ZIELIŃSKI,

Bohatersko wykonywali zadania postawione przez Ojczyznę- Polskę. Od pierwszych godzin ataków agresora w 1939 roku wykazywali niezwykły hart ducha walki na powierzonym odcinku działań bojowych. Mimo przewagi militarnej agresora hitlerowskiego oraz wprowadzenia blokady i odcięcia półwyspu helskiego ze wszystkich kierunków, ani na moment nie zawahali się bronić tego skrawka ojczyzny. Poświęcenie Obrońców Helu i ich duch bojowy zasługuje na uznanie tym bardziej, że po upewnieniu się, iż nigdy nie nadejdzie pomoc ze strony państw zobowiązanych układami obronnymi - nie przerwali walki. W wojnie obronnej w 1939 roku - Obrońcy Helu walczyli nieprzerwanie i najdłużej, przez 32 dni. Ci żołnierze i marynarze - Obrońcy Helu zapisali się na trwale w księdze chwały Oręża Polskiego za okazane męstwo i odwagę, patriotyzm, za to że nie szczędzili krwi I własnego życia. Zasługują na nasz - Helan szacunek i uznanie.

Nadanie tytułów „Zasłużony dla miasta Helu” będzie jednocześnie hołdem złożonym pamięci żołnierzy i marynarzy - bohaterskim Obrońcom Helu - nie tylko żyjącym.
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala_RM_Nr_XXXIV_209_09-6.doc doc 30.7 KB Mirela Figurska 2020-10-30 10:27:59 486

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2020-10-30 10:26:38
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 10:28:00