logo jednostki
treść strony

Protokół Nr 1/2017

z posiedzenia komisji dotyczącej przyznania nagród za osiągnięcia artystyczne z dnia 13 czerwca 2017 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Zbigniew Sługocki – przewodniczący komisji,

2. Anna Ożga – przewodnicząca Rady Rodziców ZSO w Helu,

3. Grażyna Rotta - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Helu,

4. Marek Dykta – sekretarz miasta.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/163/13 Rady Miasta Helu z dnia 28 lutego 2013 roku komisja przyznała nagrodę za osiągnięcia artystyczne:

- Joannie Urbanowicz za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie plastyczno-graficznym „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku”, w kwocie 250,00 zł.

 

Protokółowała: Daria Ziółkowska

 

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Sługocki

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2020-10-30 15:08:27
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-10-30 15:09:00