obrazek loga jednostki
treść strony

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu  przeznaczonej do dzierżawy

   

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Bałtyckiej przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

 

1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 160 o pow.146 m², KW GD2W /000042004/8

 

2. planowany okres dzierżawy : 3 sezony letnie: lata 2021-2023

 

3. opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

4. przeznaczenie : działalność gastronomiczno- handlowa  wraz z ogródkiem gastronomicznym  i kontenerem sanitarnym

 

5. cena czynszu dzierżawnego za sezon : 27.814,00 zł w tym podatek VAT

 

6. czynsz płatny w dwóch ratach każdego roku obowiązywania umowy: w terminie do dnia 15 lipca, 15 sierpnia

 

  1. dzierżawca zobowiązany będzie do:
    • uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
    • uzgodnienia projektu zagospodarowania i architektury planowanego obiektu z burmistrzem Helu
    • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
    • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

Hel, dnia 27.01.2021 roku

                       

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz dz.160.pdf pdf 290.2 KB Dawid Lewandowski 2021-01-27 10:39:03 235
2 wykaz- ul. Bałtycka ( działka 160).pdf pdf 129.1 KB Dawid Lewandowski 2021-01-28 07:31:28 232

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-01-27 10:38:58
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-01-28 07:52:27