obrazek loga jednostki
treść strony

                                                                                                                                                   Hel, dnia 02.02.2021 r.


RGK.6721.1.2021 r.


OBWIESZCZENIE  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1, położonych w Helu przy ulicy Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Helu uchwały nr IV/24/15 z dnia 29 stycznia 2015 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar działek ozn. geod. nr 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7 i 153/1, położonych w Helu przy ul. Leśnej, Sosnowej i Bałtyckiej.

Wnioski należy składać jak niżej:
1 w formie pisemnej, osobiście w punkcie obsługi insteresanta Urzędu Miasta Helu, lub listownie na adres: Burmistrz Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel,
2 ustnie, do protokołu, 
3 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres: ratusz@gohel.pl 
Wniosek powinien zawierać:  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Termin składania wniosków do dnia 26.02.2021 roku


Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Helu.


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie.pdf pdf 267.7 KB Dawid Lewandowski 2021-02-02 11:10:55 429
2 MP OBWIESZCZENIE-1.pdf pdf 153.7 KB Dawid Lewandowski 2021-02-02 11:11:37 430

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-02-02 11:08:12
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-02-02 11:11:39
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-02-02