obrazek loga jednostki
treść strony

       W odpowiedzi na zapytania studentów dotyczące terminu składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w związku z brakiem wpisów ocen z egzaminów do systemów elektronicznych informuję, że termin zostaje zachowany zgodnie z Uchwałą Nr IX/73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

Jednakże w sytuacji braku wpisów ocen należy je uzupełnić niezwłocznie po ich otrzymaniu.
Od uzupełnienia wniosku uzależniona jest wypłata przyznanego stypendium za wyniki w nauce.

 

Przewodnicząca komisji

       stypendialnej

/-/  Grażyna Janiak

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2021-02-25 11:51:43
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2021-02-25 11:52:59