obrazek loga jednostki
treść strony

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2020 poz.1990 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Admirała Steyera przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 138/44 o pow. 1200 m²,  KW  GD2W/00031970
 2. opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana
 3. okres dzierżawy : 01.05.2021 roku do 30.09.2021 roku
 4. cel dzierżawy : działalność parkingowa
 5. cena wywoławcza czynszu dzierżawnego  : 32.000 zł +  należny podatek VAT
 6. czynsz płatny w dwóch ratach : w terminie do dnia 15 lipca i 15 sierpnia
 7. dzierżawca zobowiązany będzie do:

 

  • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne,
  • wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedną przenośną toaletę.

 

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

Hel, dnia 18.03.2021 roku

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e21031811370.pdf pdf 575.1 KB Dawid Lewandowski 2021-03-18 11:07:27 186

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-03-18 11:06:45
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-03-18 11:08:01
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2021-03-18