obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowych dzierżawców.

  1. teren  plaży położony w pasie technicznym - od linii wody do podstawy wydmy na odcinku brzegu morskiego od km. 34.250 do końca plaży „na cyplu” w kierunku km 36.000, stanowiącego część działek ozn. geod. nr  34/6 KW  GD2W/00057307/0 oraz  ozn. geod. nr  812 KW GD2W/00059645/5
  2. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
  3. okres dzierżawy–  od daty podpisania umowy do dnia 30 września 2025 roku
  4. cel dzierżawy –prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej wraz z organizacją kąpieliska strzeżonego oraz możliwością lokalizowania na dzierżawionym terenie  obiektów ratownictwa wodnego i obiektów związanych z uprawianiem sportów wodnych, obsługą ruchu turystycznego a także prowadzenie usług gastronomicznych
  5. cena czynszu dzierżawnego w skali roku –  10.000,00 zł brutto                                                           
  6. czynsz płatny w terminie do dnia 30 lipca  każdego roku dzierżawy
  7. oddanie w dzierżawę przedmiotowego terenu następuje na podstawie uchwały  Rady Miasta Helu z dnia 31 marca 2021 roku nr XXIV/187/21  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w mieście Helu
  8. szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

Hel, dnia 07.04.2021 r.

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e21040711520.pdf pdf 307.4 KB Dawid Lewandowski 2021-04-07 11:20:17 249

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-04-07 11:17:35
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-04-07 11:20:44
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2021-04-07