logo jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                                     Hel, dnia 07.04.2021 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Helu na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247.) zawiadamia, że w dniu 01.04.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesłał raport o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 wraz z uzupełnieniami dla przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na dz. Nr 180, obr. Hel, gm. Hel.

Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 104,  budynek Urzędu Miasta  Helu, przy ul. Wiejskiej 50 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: ratusz@gohel.pl ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania w terminie 30 dni od daty wywieszenia.

 

/Burmistrz Helu

Mirosław Wądolowski/

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie.pdf pdf 309.3 KB Elżbieta Fafińska 2021-04-07 15:28:26 14
2 Raport - dodatek nr 1.pdf pdf 4.1 MB Elżbieta Fafińska 2021-04-08 14:33:38 8
3 Raport - dodatek nr 2.pdf pdf 2.6 MB Elżbieta Fafińska 2021-04-08 14:33:59 5
4 Raport (Hel).pdf pdf 25.3 MB Adrian Albecki 2021-04-08 14:38:19 3

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Elżbieta Fafińska 2021-04-07 15:27:48
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2021-04-08 14:38:19