logo jednostki
treść strony

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW GD2W00031970/0  na  okres od dnia 1 maja 2021 roku  do 30 września 2021 roku

cena wywoławcza : netto 32.000,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące  złotych )

wadium płatne   w wysokości:  5000,00 zł ( słownie: pięć  tysięcy  złotych)

do ceny uzyskanej w drodze licytacji doliczony zostanie 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta  Helu, przy ul. Wiejskiej 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić do   dnia 19 kwietnia 2021 roku, na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA   Nr 08124054001111000049157062,

Z uczestnikiem przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę za dzierżawę  gruntu, zostanie podpisana umowa dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:

  1. ½ kwoty  czynszu dzierżawnego  w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku,
  2. ½ kwoty  czynszu dzierżawnego w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 roku,

Na poczet drugiej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium w wysokości 5000,00 zł.

Dzierżawca zobowiązany będzie  do:

  1. przygotowania terenu do celów parkingowych,
  2. utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  3. zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oraz za odbiór odpadów komunalnych,
  4. wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedną przenośną toaletę.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy  w terminie określonym przez organizatora przetargu, spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta  Helu, pokoju nr 209 ( tel. 58 6777-251).

 

Hel, dnia 08.04.2021 roku

 

 

                                                                                  

 

                                                                                                         

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie.pdf pdf 335.1 KB Dawid Lewandowski 2021-04-08 10:42:20 9

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dawid Lewandowski 2021-04-08 10:39:32
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-04-08 10:43:16
Autor dokumentu Mirosław Wądołowski 2021-04-08