obrazek loga jednostki
treść strony

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ HELU OGŁASZA

 

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, 2170)

 

udostępnia się na okres 21 dni, tj. od 8 kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.,

 

do publicznej wiadomości

 

projekt uchwały Rady Miasta Helu w sprawie określenia wykazu kąpielisk na polskich obszarach morskich przyległych do obszaru miasta Helu

 

Udostępnienie projektu uchwały ma na celu składanie uwag oraz propozycji zmian do powyższego projektu uchwały.

Zawiadomienie umieszcza się:

  1. w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel, pok. 108;
  2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel;
  3. na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miasta Helu, pod adresem: www.bip.hel.eu.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie do 29 kwietnia 2021 roku, do godz. 15:30,
w jeden z poniższych sposobów:

- w sekretariacie Urzędu Miasta Helu na piśmie;

- na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Helu na ePUAP;

- pocztą elektroniczną na adres: ratusz@gohel.pl.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie Burmistrza Helu 08.03.2021 r..doc doc 777 KB Elżbieta Fafińska 2021-04-14 21:09:20 214
2 Burmistrz_Helu_Oglasza.pdf pdf 1.3 MB Elżbieta Fafińska 2021-04-14 21:10:39 197
3 Projekt uchwały Kąpieliska 2021.doc doc 64.5 KB Elżbieta Fafińska 2021-04-14 21:13:43 214

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Elżbieta Fafińska 2021-04-14 21:08:20
Ostatnia aktualizacja Elżbieta Fafińska 2022-06-28 11:17:40