obrazek loga jednostki
treść strony

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 poz.1990 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Przybyszewskiego przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

 

  1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 811 i 727/3 o pow.34 m²

 

  1. planowany okres dzierżawy : od 01 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku

 

  1. przeznaczenie: działalność handlowa ( sprzedaż prasy)

 

  1. cena czynszu dzierżawnego w skali miesiąca : 550,00 zł z  podatkiem VAT

 

  1. czynsz płatny w ratach miesięcznych

 

  1. dzierżawca zobowiązany będzie do:
    • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
    • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wywozu odpadów komunalnych itp.

 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

Hel, dn. 08.06.2021 r.

                       

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz -RUCH SA.docx docx 23.1 KB Dawid Lewandowski 2021-06-08 13:12:36 164
2 SKM_C224e21060813230.pdf pdf 240.3 KB Dawid Lewandowski 2021-06-08 13:12:36 163

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-06-08 13:11:11
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-06-08 13:13:38
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2021-06-08