obrazek loga jednostki
treść strony

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu  przeznaczonej do dzierżawy

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawców

 1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 517 o pow. 800 m², KW GD2W/00048223/1.
 2. planowany okres dzierżawy : 5 lat
 3. opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa niezabudowana, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej
 4. przeznaczenie : działalność rekreacyjna
 5. czynsz dzierżawny w skali rocznej wynosi brutto  : 20.000,00 zł  ( słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych ), który będzie rewaloryzowany  w oparciu o wysokość wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych
 6. czynsz płatny w dwóch ratach każdego roku obowiązywania umowy: w terminie do dnia 15 lipca, 15 sierpnia
 7. dzierżawca zobowiązany będzie do:
  • uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
  • uzgodnienia projektu zagospodarowania dzierżawionego gruntu z wydzierżawiającym,
  • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
  • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

Hel, dnia 30.09.2021 roku

                       

      

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e21093013220.pdf pdf 280.9 KB Dawid Lewandowski 2021-09-30 15:23:36 126

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-09-30 15:21:54
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-09-30 15:23:45