obrazek loga jednostki
treść strony

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu  przeznaczonej do dzierżawy

  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U.  z 2020 r., poz.1990 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

 

1. część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 41/1 o pow. 1426 m², KW GD2W/00043340/2.

2. planowany okres dzierżawy : 3 lata, począwszy od 01 stycznia 2022 roku

3. opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa zabudowana obiektami tymczasowymi

4. przeznaczenie : działalność usługowa

5. czynsz dzierżawny w skali miesięcznej wynosi netto  : 1.000,00 zł  ( słownie: jeden  tysiąc złotych ), który będzie rewaloryzowany  w oparciu o wysokość wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych

6. czynsz płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca dzierżawy gruntu

7. dzierżawca zobowiązany będzie do:

  • uzgodnienia przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
    • utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie, 
    • zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dnia 20.10.2021 roku

                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz - działka 41-1.docx docx 26.2 KB Dawid Lewandowski 2021-10-20 14:06:58 115
2 SKM_C224e21102009370.pdf pdf 273.2 KB Dawid Lewandowski 2021-10-20 14:06:58 116

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2021-10-20 14:03:29
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2021-10-20 14:08:29
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2021-10-20