obrazek loga jednostki
treść strony

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   

położonych w mieście Helu

 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899,815) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości, położonych  w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonych do  sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

  • działka ozn. geod. nr 738/6 o pow.3172 m²
  • działka ozn. geod. nr 37/32 o pow.1649 m²

Przeznaczone do sprzedaży  nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, ciężarów  i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięte drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia  05.12.1988 r., P-I-2120-3/87 przedmiotowy  teren wyłączony został z produkcji leśnej.

Przeznaczony do sprzedaży grunt znajduje się na obszarze dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku. Leży w terenie  wyposażonym  w sieć energetyczną, natomiast sieć kanalizacyjna  i wodociągowa znajduje się w pasie drogowym przylegającej ulicy Sztormowej, która jest jednocześnie drogą dojazdową do sprzedawanych nieruchomości.

Cena wywoławcza :

  • działka ozn. geod. nr 738/6 – 1.500.000 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy  złotych) przeznaczona pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową. Dla przedmiotowego terenu Starosta Pucki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dot. „budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną”
  • działka ozn. geod. nr 646/17 – 1.000.000 zł ( słownie: jeden milion  złotych) przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z usługami i lokalami handlowymi

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899.815) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu w terminie do dnia  25 lutego 2022 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pod  nr telefonu 58 6777-251.

 

 

Hel, dn.11.01.2022 r.                                                                         

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 wykaz sztormowa.pdf pdf 370.9 KB Dawid Lewandowski 2022-01-13 11:41:24 241
2 mapka sztormowa 37-32.pdf pdf 226 KB Dawid Lewandowski 2022-01-13 11:41:37 221
3 mapka sztormowa 738-6.pdf pdf 228.1 KB Dawid Lewandowski 2022-01-13 11:41:37 240
4 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - Sztormowa.docx docx 31.1 KB Dawid Lewandowski 2022-01-13 11:41:37 210
5 Sprostowanie.pdf pdf 184.4 KB Dawid Lewandowski 2022-02-09 10:24:49 188

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-01-13 11:40:44
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-02-09 10:24:57
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-01-11