obrazek loga jednostki
treść strony

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę terenu położonego w Helu, przy ulicy Admirała Steyera, część działki ozn. geod. nr 138/44 o powierzchni 1200 m2 KW GD2W31970  na  okres od dnia 1 maja 2022 roku  do 30 września 2022 roku

cena wywoławcza : netto 32.000,00 zł ( słownie: trzydzieści dwa tysiące  złotych ) 
wadium płatne   w wysokości:  4000,00 zł ( słownie: cztery  tysiące  złotych)
do ceny uzyskanej w drodze licytacji doliczony zostanie 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2022 roku o godz. 12.30  w siedzibie Urzędu Miasta  Helu, przy ul. Wiejskiej 50.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić do  dnia 07 marca 2022 roku, na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao SA  Nr 08124054001111000049157062,
Z uczestnikiem przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę za dzierżawę  gruntu, zostanie podpisana umowa dzierżawy. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia czynszu dzierżawnego w dwóch ratach:
1    ½ kwoty  czynszu dzierżawnego  w terminie do dnia 15 lipca 2022 roku,
2    ½ kwoty  czynszu dzierżawnego w terminie do dnia 15 sierpnia 2022 roku,

Na poczet drugiej raty czynszu dzierżawnego zaliczone zostanie wpłacone wadium. W przypadku nie wpłacenia raty czynszu w wyznaczonym terminie,  umowa wygaśnie w trybie natychmiastowym. 

Dzierżawca zobowiązany będzie  do:
1    przygotowania terenu do celów parkingowych,
2    utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,  
3    zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, oraz wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych, 
4    wyposażenia dzierżawionego terenu w co najmniej jedna przenośną toaletę

Uchylenie się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg, w terminie określonym przez organizatora przetargu spowoduje przepadek wpłaconego wadium  i unieważnienie przetargu.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać codziennie w Urzędzie Miasta  Helu, pokoju nr 209 ( tel. 58 6777-251).

Hel, dnia 21.02.2022 roku


                            

                                    


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 O G Ł O S Z E N I E -przetarg parking 2022.docx docx 26.7 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:30:39 85
2 przetarg parking.pdf pdf 336.6 KB Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:30:43 75
3 Informacja o wyniku przetargu ustnego - parking 2022.docx docx 16.9 KB Dawid Lewandowski 2022-03-14 09:26:11 74

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2022-02-21 14:27:56
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2022-03-14 09:26:13
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2022-02-21