obrazek loga jednostki
treść strony

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 26 maja 2022 r. (czwartek) zwołuję XXXVII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.
 6. Wnioski i informacje.
 7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.
 8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.
 9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  a) projekt uchwały nr 21/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok,
  b) projekt uchwały nr 22/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu,
  c) projekt uchwały nr 23/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  d) projekt uchwały nr 24/2022 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
  e) projekt uchwały nr 25/2022 sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę miejska Hel na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Wnioski i informacje:
a) Sprawozdanie z działalności EKOHEL Spółka z o.o w 2021 roku. Plan działalności w 2022 roku
b) Sprawozdanie burmistrza Helu ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i ocena zarządzania tym mieniem w roku 2021. Ocena funkcjonowania cmentarza komunalnego w Helu.
c) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Informacja o strukturze osobowej mieszkańców Helu. Dane ogólne. Zagrożenia demograficzne. Bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność – analiza problemu wśród mieszkańców Helu.
d) Sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich w 2021 roku.
e) Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Hel.
f) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu z kontroli finansowej inwestycji na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021.
13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Przewodniczący rady

/-/ Marek Chroń

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o sesji.pdf pdf 369.9 KB Mirela Figurska 2022-05-17 11:58:01 67
2 projekt uchwały nr 21 2022.pdf pdf 737.2 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:42:45 35
3 projekt uchwały nr 22 2022.pdf pdf 719.2 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:42:46 37
4 projekt uchwały nr 23 2022.pdf pdf 167.6 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:42:46 68
5 projekt uchwały nr 24 2022.pdf pdf 170.2 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:42:46 82
6 projekt uchwały nr 25 2022.pdf pdf 176 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:42:46 37
7 Sprawozdanie MOPS w Helu..pdf pdf 434.7 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:44:02 156
8 Sprawozdanie Delegata ZMiGM.pdf pdf 176.8 KB Mirela Figurska 2022-05-19 12:48:30 103
9 Informacja dot. Strategii Rozwoju Miasta Hel.pdf pdf 285.1 KB Mirela Figurska 2022-05-20 09:51:36 97
10 Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał..pdf pdf 875.2 KB Mirela Figurska 2022-05-25 11:43:52 30
11 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym .pdf pdf 263.4 KB Mirela Figurska 2022-05-25 15:01:06 32

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2022-05-17 11:50:45
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2022-05-25 15:01:08
Autor informacji Rada Miasta Helu