obrazek loga jednostki
treść strony

PROTOKÓŁ XXXVII/22

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący rady: Proszę państwa minęła godzina 9:00, otwieram XXXVII sesję Rady Miasta Helu, w dniu 26 maja 2022 roku. Witam pana mecenasa, panią sekretarz.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

Przewodniczący rady: Proszę państwa w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, w związku z tym nasze obrady są prawomocne.

Nieobecny na sesji: radny Grzegorz Nowakowski

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący rady: Otrzymali państwo porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść poprawki, wnioski do dzisiejsze porządku? Jeżeli nie proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem dzisiejszego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, wszyscy 'za', porządek został przyjęty.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

Przewodniczący rady: W okresie międzysesyjnym otrzymaliście państwo przed sesją również protokół z XXXVI sesji Rady Miasta Helu. Czy ktoś z państwa chciałby wnieść uwagi, poprawki do otrzymanego protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę, w takim razie proszę o przegłosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Helu? Proszę o podniesienie ręku. Dziękuję, wszyscy 'za', protokół został przyjęty.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady: Przechodzimy do punktu piątego Interpelacje i pytania w sprawach bieżących. Proszę bardzo pan radny Antkowski proszę.

Radny Antkowski: Panie burmistrzu tradycyjnie chciałem się spytać jak postęp z dokumentacją przy ulicy Leśnej, łącznik Leśna a Żeromskiego, dziękuję uprzejmie.

Przewodniczący rady: Dziękuję pan radny Łazur proszę.

Radny Łazur: Do mnie zwrócili się użytkownicy garaży i proszą o to żeby była taka możliwość żeby wyrównać tą drogę dojazdową do garaży, dlatego że ona w tej chwili jest no po prostu w tragicznym stanie a tam tędy przejeżdżają i kierowcy do garaży ale również ludzie, którzy idą do miasta. To jest konkretnie wejście 64, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, pani radna Panek proszę.

Radna Panek: Ja mam gorącą prośbę w imieniu naszych helskich emerytów. Są zachwyceni naszą oczywiście drogą wiodącą na główne wejście na plażę 66. Niestety wielu z nich ma problemy z chodzeniem i tym samym odległość między ławkami jest na tyle duża, że tu jest ogromna prośba czy jest szansa żeby na tej drodze dołożyć jeszcze ławek, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, pan radny Salski proszę.

Radny Salski: Ja chciałem wrócić do tego, co poprzednio pani Sylwia poruszyła o byłej wartowni. Tam był gruz a w tej chwili na wieziono śmieci i to jest mocno widać odsłonięte od strony drogi, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, ja mam też kilka spraw. Pierwsza sprawa tablica informacyjna o organizacji ruchu w mieście, która znajduje się przy dworcu PKP, przy ulicy głównej. W tej chwili w związku z tym, że mamy okres już wiosenny, zaawansowany drzewa wypuściły gałęzie i w tej chwili ta tablica jest praktycznie w 90% przesłonięta, także kierowcy którzy wjeżdżałem do miasta oprócz lewego górnego rogu tablicy nie są w stanie odczytać jakichkolwiek informacji, więc warto by było tą tablicę odsłonić. Kolejna może to nie jest wniosek ale to jest taka refleksja, która się pojawia co roku, chociaż w tym roku mam wrażenie, że jest tego więcej chodzi o reklamy wprowadzające w błąd. Bo ja rozumiem, że można informować turystów czy gości naszego miasta o tym, że mamy obok w miejscu parkowania pojazdu jest Fokarium centrum i port rybacki No ale to jest niemożliwe żeby w każdym miejscu były te lokalizacje. Moim zdaniem to jest polityka krótkoterminowa bo jeżeli turysta przyjeżdża pierwszy raz i czuję się oszukany to no niestety potem opinie przekazuje o tym, co u nas jak jest u nas organizacja dalej. To nie służy naszemu miastu. Z drugiej strony no nie ukrywam że jest to frustrujące otrzymywać informacje czy mailowe, czy telefoniczne, czy sms-owe dlaczego w mieście turysta jest wprowadzony w błąd i co my z tym chcemy zrobić. Czy co my mamy zamiar z tym zrobić. Może czas żeby to próbować uporządkować. Panie burmistrzu ja mam taki jeszcze, taką nie wiem czy to będzie możliwe do realizacji ale taka refleksja dotycząca ulicy Leśnej, która jest ulicą jednokierunkową w tej chwili przynajmniej, z tego co wiem to po sezonie również. Ponieważ tam jest zlokalizowanych kilka punktów usługowych, sklepów w związku z tym, że okoliczne parkingi są parkingami wspólnot mieszkaniowych i są wydzielone z zamkniętym wjazdem praktycznie no bo to są tereny, które są własnością mieszkańców i osoba która przyjeżdża tam samochodem nie ma możliwości skorzystania z usług pozostawiając pojazd. Chodzi o to czy nie ma możliwości w związku z tym, że jest to droga jednokierunkowa i jest szeroka czy nie ma tam możliwości zrobienia dwóch trzech miejsc czasowego postoju dla osób, które chcą załatwić swoje formalności w tych miejscach. Ponieważ zatrzymanie jakiekolwiek zatrzymanie tam pojazdu jest to łamanie prawa. I jeszcze jedna sprawa są to coraz częstsze informacje, komunikaty dotyczące zwojów zwojów drutu, który znajduje się przy przejściach w strony pełnego morza, przy przejściach leśnych. Chociaż ja tutaj w odpowiedziach na te pytania, czy sugestie zawsze powtarzam,
że to jest teren Lasów Państwowych, tereny powojskowe to nie są tereny miasta. Jak najbardziej my się możemy zwracać w tej sprawie do Lasów Państwowych z takimi sygnałami, natomiast też obiecałem, że taką sytuację za sygnalizuję na dzisiejszej sesji, że to jest w jakiś sposób problem. Bo o ile człowiek może te druty ominąć o tyle coraz częściej dostaje informacje i zdjęcia zwierząt, które giną w tych drutach. Jeżeli możemy coś z tym zrobić albo komuś to zasygnalizować jako Urząd Miasta to będziemy wdzięczni. To wszystko, co miałem do przekazania. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze coś dodać, zabrać głos, zadać pytanie?

6. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady: Jeżeli nie przechodzimy do punktu 6 Wnioski i informacje. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa chciałby przekazać jakiś wniosek lub informację?

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

Przewodniczący rady: Jeżeli nie przechodzimy do punktu 6, przepraszam 7 Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do rady miasta w okresie międzysesyjnym. Otrzymaliśmy dwa pisma. Jedno pismo było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, dotyczące uregulowania statusu gruntu przy ulicy Żeromskiego i Wiejskiej. Tak jak rozmawialiśmy na komisji,
co prawda deklarowałem, że na dzisiaj to pismo przewodnie zostanie przygotowane i skierowane pytania do dyrektora Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni ale związku z tym, że pani Mirela jest jeszcze dzisiaj na urlopie jak tylko wróci to to pismo przewodnie zostanie sporządzone i po zarejestrowaniu oczywiście tego maila i zostanie to pismo przesłane do dyrektora Agencji Mienia Wojskowego. Drugie pismo jest to pismo z 16 maja zawiadomienie Wojewody Pomorskiego dotyczące uchwały wprowadzającej Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Ten projekt w związku z uwagami pana wojewody będziemy dzisiaj procedować. Poprawki, które zostały tutaj w tym zawiadomieniu opisane, przedstawione zostały uwzględnione. Przypomnę tylko, że chodziło o to, że użyte były sformułowania, które lokalnym programem obejmowały dzieci i młodzież zamieszkującą a z orzeczeń sądowych wynika, że nie może być takiego sformułowania. Musi być to sformułowanie, że to są dzieci i młodzież pobierającą naukę na terenie gminy miejskiej Hel. I te uwagi pana wojewody zostały uwzględnione i stąd jest dzisiejszy projekt uchwały dotyczący lokalnego programu. To były wszystkie pisma, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

Przewodniczący rady: Przechodzimy do punktu 8 Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Panie przewodniczący, szanowna rado nie było żadnych wniosków, zapytań, interpelacji między sesjami, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący rady: W takim razie przychodzimy do punktu 9 Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Sprawozdanie z działalności burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym. Punkt pierwszy nadzorował budowę budynków mieszkalnych przy ulicy Komandora Przybyszewskiego oraz przygotowanie do rozpoczęcia inwestycji Wymiana nawierzchni boiska imienia Macieja Płażyńskiego, co dwa dni temu się rozpoczęło fizycznie. Rozbudowa siłowni w Miejskiej Hali Sportowo-Widowiskowej, wykonanie skweru na Bulwarze Nadmorskim, budowa leśnej ścieżki zdrowia, budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących . Podpisał umowę z Telewizją Polską TVP3 Gdańsk oraz Radio Gdańsk na realizację imprezy promocyjnej w sezonie letnim wziął, udział w obchodach Święta 3 maja, Dnia Strażaka, Dnia Zwycięstwa. Uzyskał pozwolenie na budowę odcinka drogi łączącej ulicę Leśną z ulicą Żeromskiego, wziął udział w uroczystym otwarciu budynku internatu w Centralnym Ośrodku Sportu we Władysławowie z udziałem Ministra Sportu i Turystyki, brał udział w spotkaniach związanych z ustaleniem postępowania w związku z planowanym usuwaniem niewybuchu znalezionym w basenie portowym w Jastarni. Wystosował pisma do Agencji Mienia Wojskowego oraz Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadmiernego wzrostu cen ogrzewania w budynkach mieszkalnych zasilanych w ciepło z kotłowni przy ulicy admirała Steyera. Wziął udział w rozpoczęciu egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole, wręczając uczniom tradycyjnie szczęśliwe długopisy. Złożył na policji zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dotyczące zniszczenia elewacji budynku urzędu miasta. Kłamliwych i obraźliwych tekstów publikowanych na portalu społecznościowym, stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia poprzez poluzowanie śrub w jednym z kół samochodu użytkowanego także przez moją osobę. Wziął udział w uroczystości 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej zorganizowanych w Pucku, wziął udział w otwarciu nowo wyremontowanego Oddziału Pediatrii Szpitala w Pucku, przeprowadzał transmisję informacyjne online dla mieszkańców. W trakcie ostatniego złożył oświadczenie. Przygotował materiały na dzisiejszą sesję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, za nim oddam głos pani radnej Janiak ja chciałbym żeby pan burmistrz rozszerzył, może nie rozszerzył ale omówił punkt 7. On był rozwijany i szczegółowo omawiany na ostatniej transmisji online ale związku z tym, że to jest temat bardzo istotny dotyczący właśnie tych cen ogrzewania ale też między innymi VAT-u, który był naliczany przez Agencji Mienia Wojskowego jest bardzo duże zainteresowanie. Nie wszyscy mają możliwość, mieli możliwość oglądania transmisji. Bardzo bym prosił żeby ten punkt rozszerzyć. I ja może zanim pan burmistrz zabierze głos to ja przekażę głos jeszcze pani radnej Janiak i pozostałym radnym jeżeli są pytanie żeby już później ewentualnie nie wracać.

Radna Janiak: Chciałabym jeszcze aby burmistrz, pan burmistrz rozwinął punkt drugi. Jaki charakter będzie miała ta impreza, z którą podpisał pan burmistrz umowę, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy ktoś pan radny Antkowski proszę.

Radny Antkowski: Ja chciałbym wrócić do tematu łącznika Leśna - Żeromskiego. Jeżeli będzie rozwinięty to podziękuję za odpowiedź na moje zapytanie, że tak powiem w punkcie stosownym harmonogramu dzisiejszej sesji, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, nie widzę więcej zgłoszeń, proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Proszę państwa, dobrze no więc według kolejności zadawanych pytań
i wniosków o rozszerzenie poszczególnych punktów, a więc pkt 7 Wystosował pismo do Agencji Mienia Wojskowego i Premiera. Proszę państwa żeby nie być gołosłownym ja tak pomyślałem, że nie wszyscy oglądają nasze konferencję, telekonferencje z mieszkańcami Helu i być może, że wszyscy nie oglądają, by chcieli żeby ten temat rozwinąć dlatego sobie od razu z materiałami wzięłem konkretnie pisma, które skierowałem do tych instytucji, do tych podmiotów. Dlatego ja je odczytam, bo tam jest w tych pismach i w moich i w odpowiedziach, które do tej pory przyszły wczoraj jeszcze jedna przyszła i o niej nie było informacji na naszej telekonferencji. To odda obraz całej sytuacji a więc najpierw moje pisma potem odpowiedzi. A więc w 4 maja skierowałem pismo do Dyrektora Agencji Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni: Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie kosztów energii cieplnej dostarczanej do mieszkań, które Gmina Miejska Hel wynajmuje od Agencji Mienia Wojskowego.
Z przekazanych nam faktur wynika, że na przykład w budynku przy ulicy Obrońców Helu 10 cena ogrzewania jednego metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego wzrosła z kwoty 5,20 zł w styczniu i lutym do kwoty 11,70 w marcu i kwietniu. To jest o 125% zwyżki i finalnie do kwoty 18, 72 zł, która obowiązuje od maja. To jest o 260% w stosunku do ceny z początku roku. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku opłaty za podgrzanie wody. Tak duża skala podwyżek cen energii cieplnej musi budzić uzasadnione wątpliwości, co do faktycznej podstawy ich wprowadzenia szczególnie w kontekście zapowiadanych i wdrażanych przez rząd działań zmierzających do ograniczenia wzrostu cen energii w stosunku do gospodarstw domowych. W związku z powyższym bardzo proszę panią dyrektor o weryfikację prawidłowości wprowadzenia przez dostawcę energii cieplnej do budynków mieszkalnych będących w zasobach Agencji Mienia Wojskowego w Helu tak wysokich taryf za dostarczoną energię. To może odpowiedź: W odpowiedzi na pismo z dnia 4 maja informuj, że Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni ze względu na wysokie koszty energii cieplnej w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność agencji wystąpiła z zapytaniem bezpośrednio do obecnego dostawcy energii cieplnej Zespołu Zarządców Nieruchomości Spółka z o.o. oddział Energetyki Cieplnej czy podlega ochronie odbiorców paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, której dokonano zmiany w artykule 62 b ust. 1 pkt 2 prawo energetyczne rozszerzając katalog odbiorców mających możliwość korzystania z preferencyjnych taryf na zakup paliwa gazowego. W otrzymanej odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, że zgodnie z powołanymi wyżej zapisami OEC nie jest odbiorcą, o którym mowa w artykule 62b a tym samym nie ma możliwości korzystania z preferencyjnej taryfy na zakup gazu choćby wytwarzał ciepło na potrzeby odbiorców wskazanych w tym przepisie, co powoduje wysoki koszt energii cieplnej. Dodać należy obecnie obowiązująca taryfa za energię cieplną została zatwierdzona bez uwag przez Urząd Regulacji Energetyki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 10 kwietnia prawo energetyczne oraz wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych w zakresie ciepła przypisami tymi jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło zwane dalej rozporządzeniem taryfowym. Jednocześnie informujemy, że od 2 czerwca nowym dostawca energii cieplnej będzie firma Solor Bio Energy Polska Spółka Akcyjna, która zadeklarowała między innymi alternatywne rozwiązanie polegające na zmianie systemu wytwarzania energii cieplnej z biomasy, co ma spowodować niższe koszty wytwarzania energii. Rozpoczęcie wytwarzanej energii cieplnej poprzez spalanie biomasy w planowany przez wyżej wymienioną firmę w pierwszym półroczu 2023 roku. Ja za chwilę odczytam pismo od tej firmy Solor no i zobaczymy jak to się pokrywa z tą odpowiedzią. Tam jest mowa o czymś innym. Tu jest mowa o biomasie. Także proszę państwa premier zapowiadał wszystkie wspólnoty, wszyscy mieszkańcy nie zamieszkujący jakby jednorodzinnych swoich domów będą podlegały pod tą ustawę, będą podlegały pod zmniejszenie tych opłat. Jak to się ma widzimy. Dlatego też skierowałem pismo do premiera 10 maja: Szanowny Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów. Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie kosztów energii cieplnej dostarczanej do lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach miny miejskiej Hel, wspólnot mieszkaniowych, czy w zasobach Agencji Mienia Wojskowego, Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o.o. oddział Energetyki Cieplnej. W dniu 13 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją numer i tu jest numer na wniosek spółki zatwierdził taryfę dla ciepła dostarczanego między innymi do budynków mieszkalnych w Helu, w wysokości 62, 62 zł za dżul netto. To było 13 grudnia 2019 roku. W dniu 13 stycznia 2022 roku na kolejny wniosek spółki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją numer i numer jest wymieniony zatwierdził nową taryfę dla ciepła w wysokości 160, 17 zł za gigadżul netto. W praktyce oznaczało to, że odbiorca końcowy, czyli najemca lub właściciel mieszkalnego będący odbiorcą ciepła dystrybuowane go przez spółkę począwszy od lutego bieżącego roku otrzymał blisko 2,5 krotna podwyżkę cen za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody. Niestety w dniu 13 kwietnia tego roku na kolejny wniosek spółki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję numer, którą zatwierdził wzrost taryfy ciepła do kwoty 256, 22 zł za gigadżul, czyli o 60 % w stosunku do ceny ze stycznia wzrost. W praktyce oznacza to, że końcowy odbiorca ciepła dostarczanego przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. w maju zapłaci za to ciepło trzykrotnie więcej niż w styczniu. Panie Premierze wydaje się, że taki wzrost cen energii cieplnej produkowanej w Helu przez Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. nawet przy uwzględnieniu obecnej sytuacji na rynku paliw i energii jest nieuzasadniony i budzi poważne wątpliwości. Obciążenie budżetów domowych najemców, czy właścicieli mieszkań w związku z tymi podwyżkami drastycznie wzrosło i w wielu przypadkach i biorąc pod uwagę, że często są to emeryci, czy osoby o niewielkich dochodach może doprowadzić do znacznego zadłużenia tych osób, czy też obniżenia poziomu ich życia i wszelkich z tym związanych konsekwencji. W związku z powyższym proszę Pana Premiera o pomoc i spowodowanie przeprowadzenia weryfikacji prawidłowości ustalania taryf dla ciepła zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. Podpisane burmistrz Wądołowski. Proszę państwa jeszcze jednej kartki nie wziąłem. O trzymałem odpowiedź, pismo z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podpisał się pod tym pismem dyrektor gabinetu, który wysłał pismo do Urzędu Regulacji Energetyki o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Do tego pisma zostało załączone moje pismo i Kancelaria Premiera prosi o dokładne wyliczenia, dokładną odpowiedź zarówno do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jak też do mnie skierowanie tej odpowiedzi. Taka była treść tej odpowiedzi. Proszę państwa do tego jeszcze dodam, że 17 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli tej nowej spółki, która jest już właścicielem tej kotłowni przy ulicy Steyera. Było to na wniosek wspólnot mieszkaniowych, ponieważ z tej kotłowni również jest ogrzewany nasz obiekt przy ul Żeromskiego 12 też byliśmy zainteresowani tym spotkaniem. Reprezentował nas prezes naszej spółkę EKOHEL i po tym spotkaniu wspólnot, wspólnoty te i uczestnicy otrzymali odpowiedź od prezesa zarządu. Ja ją przeczytam żeby bo tam agencja odpowiedziała, tu prezes odpowiada tej już nowej spółki. Pomorska Grupa Zarządców Nieruchomości przysłała odpowiedź. Uprzejmie państwa informujemy, że 17 maja odbyło się spotkanie przedstawicieli Solor Bio Energy Polska S.A  z zarządami wspólnot mieszkaniowych i są wymienione. Uczestnikami byli również pani dyrektor Żółtowska, wiceprezes pani z Helu pani Ewa Ambryszewska, pani Elżbieta Naja reprezentująca Pomorską Grupę Zarządców Nieruchomości. Przedstawiciele Solor Bio Energy Polska S.A. omówili strategię działania na najbliższe miesiące i lata, która to zakłada zmiany sposobu wytwarzania czynnika grzewczego w postaci odnawialnych źródeł energii, przy użyciu peletu. powyższe wymagać będzie zmian technologicznych urządzeń zainstalowanych w kotłowni, które umożliwią produkcję czynnika grzewczego z wyżej wymienionego źródła, pozostawiając również obecnie wykorzystywane paliwo gazowe. Przedsięwzięcie ze względu ze wstępnych założeń możliwe będzie do zrealizowania z końcem roku 2022, czyli obecnego i pozwoli na obniżenie kosztów wytwarzania czynnika grzewczego przy założeniu obecnych uwarunkowań rynkowych między innymi dotyczących cen zakupu peletu. Poza powyższym zakładana jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w punktach odbiorczych, gdzie planowany jest montaż indywidualnych węzłów cieplnych, co pozwoli na indywidualne szczegółowe rozliczenie każdego budynku. No i że zarządca będzie państwa informował o postępach wyżej wymienionych zamierzeń. Proszę państwa wiem, że wspólnoty mieszkaniowe, które korzystają z tych ciepłowni same już podejmują działania, nie czekają na to co Zespół Zarządców odpowiedział. Niektórzy planują swoje kotłownie, zasilanie prądem elektrycznym, a więc także zobaczymy jak ta sytuacja się będzie rozwijała. W każdym razie to ja przynajmniej tak uważam, że to jest działanie tylko na przyszłość, które zapewne spowoduje pewne obniżenie kosztów ponoszonych przez mieszkań mieszkańców w tych wspólnotach, czy też naszym budynku ale jakie to będzie zmniejszenie, czy to będzie w setkach procent czy w procentach tego jeszcze to się okaże. Chcę tylko jeszcze państwu powiedzieć, że weszło rozporządzenie Ministra Finansów, które obowiązuje od 1 maja i okazało się, że my mieliśmy rację. Pamiętacie państwo informowałem państwa, że my nie zgadza liśmy się z interpretacją Agencji Mienia Wojskowego, że podwójnie był naliczany VAT na chociażby dostarczenie ciepła, ogrzewanie, śmieci. My otrzymywaliśmy z Agencji Mienia Wojskowego fakturę, którą de facto byliśmy można powiedzieć przekaźnikiem bo tą samą fakturę, koszty za wynajem mieszkania wysyłaliśmy do najemcy. Tu miasto nie zarabia nawet złotówki i uważaliśmy, że dwukrotnie nie może być tak, że był ten VAT naliczany. Pisaliśmy do agencji. Pisałem do Agencji Mienia Wojskowego, występowałem do Izby Skarbowej, również do kancelarii chyba premiera. W każdym razie przyniosło to skutek. Na pewno to nie tylko działania nasze z Helu ale wszędzie, gdzie Agencja Mienia Wojskowego ma swoje zasoby mieszkaniowe, również wynajmuje je samorządom, czy innym podmiotom. I co najważniejsze w tym rozporządzeniu jest, że jest zwolnienie z tego VAT-u jeżeli chodzi o wynajem mieszkań dla samorządów, czyli czekamy na faktury majowe. Jestem przekonany jeżeli nie to będziemy protestować, że już na tych majowych fakturach tego dodatkowego VAT-u nie będzie, czyli 22% 23 przepraszam procent powinno być. te faktury mniejsze, no to będzie już jakaś realna kwota bo to będzie kilkaset złotych w zależności od tego kto jaki czynsz płacił, jakie miał mieszkanie. Proszę państwa tyle. Myślę, że w tym macie tylko.

Przewodniczący rady: No właśnie w tym temacie chciałbym tylko jeszcze jedno zdanie.

Burmistrz Helu: Proszę.

Przewodniczący rady: Bo ja dziękuję, że zostały podjęte aż tak zaawansowane kroki żeby pomóc naszym mieszkańcom nie mniej jednak no tutaj w konfrontacji tych pism odnosi się wrażenie, że człowiek to jest taka cyferka w statystyce ze strony urzędów przynajmniej tych centralnych. Natomiast no to nie daje spokoju, że no tu mówimy o przyszłości, mówimy o przyszłym roku, mówimy o może obniżeniu cen. Wszyscy widzimy jakie te ceny dzisiaj są, jak się kształtują prognozy i tu powinna być już reakcja ze strony przynajmniej decydentów na poziomie chociażby nie wiem rządu, ministerstwa natychmiastowym wobec ochronny tych ludzi, którzy zostali objęci takimi podwyżkami a nie obiecywanie im gruszek na wierzbie. A dlaczego o tym mówię? Przypomnijmy sobie chronologię. Ogłaszana jest podwyżka cen energii i gazu, podwyższane są czynsze lokatorom, wszystkim odbiorcą a lokatorom o 1000 i więcej procent. I co się dzieje w tym momencie? W tym momencie media to wszystko pokazują i po wielkiej burzy medialnej, gdzie władza tłumaczy to tym, że lokatorzy dostali podwyżki dlatego, że w ich blokach na przykład funkcjonują usługi. Co się stało? Wyszedł premiery i na konferencji prasowej powiedział, że zareaguje i że taka sytuacja nie może mieć miejsca. Następnie wychodzi rzeczni k rządu Miller mówi, że już są prace podjęte żeby tą sprawę uregulować. Zostaje wydane rozporządzenie, które chroni lokatorów teoretycznie, minister Sasin mówi o tym, że człowiek jest najważniejszy a dzisiaj mamy sytuację taką, że ludzie otrzymują ogromne podwyżki. Z tego pisma wynika, że no tutaj dotyczy to tak jak Agencja Mienia Wojskowego pisze, że dotyczy to wytwórcy, czy dystrybutora tej energii, który jest właścicielem tej kotłowni a ten lokator on jest gdzieś tam jakimś tam odpryskiem. Tu powinna być dzisiaj reakcje ze strony przynajmniej decydentów taka, że najpierw jest ochrona tego lokatora a potem ewentualnie rozmowy z wytwórcą energii skoro jest ochrona i jest tak zwana tarcza już nie wiem która, która ma chronić obywatela. To też no mieszkaniec Helu jest też obywatelem naszego kraju, więc też powinien być objęty taką ochroną. To nie jest oczywiście broń Boże jakaś pretensja tutaj do nas czy do burmistrza bo tu kroki są podejmowane takie jakie można robić ale jak się te odpowiedzi, tą korespondencję czyta czy słucha to odnosi się wrażenie, że dopiero jeżeli rozpęta się burza medialna na temat jakiegoś nieszczęścia, które dzieje się ludziom dopiero wtedy władza reaguje. Bo to jest niestety to wpływa negatywnie na wizerunek. Dziękuję, to tyle chciałem skomentować.

Burmistrz Helu: Pani sekretarz, wspomoże mnie pani? Chyba pani radna Janiak prosiła o rozwinięcie punktu drugiego podpisał umowę z Telewizją Polską z 3 z Gdańska oraz Radiem Gdańsk na realizację imprezy promocyjnej w sezonie. Jeżeli będzie trzeba to po przerwie przyniesiemy te umowy. Ja tylko powiem ale nie podam dat. Zapowiedziałem, że na następnej telekonferencji chyba 10 czerwca tak już ogłosimy kalendarz imprez na sezon, podamy jakie gwiazdy i co się będzie działo. W każdym razie jeden dzień przyjedzie Telewizja Polska, która będzie na żywo transmitować to, co dzieje się z Helu. Będzie chyba kilka żeby nie powiedzieć czy 5,6 wejść we wszystkich regionalnych stacjach telewizyjnych w całym kraju. Czyli to nie tylko Telewizja Gdańsk ale Koszalin, Kołobrzeg, Warszawa i tak dalej i tak dalej ale w tych wszystkich oddziałach hel się będzie mógł zaproponować. My będziemy musieli tylko przygotować osoby, która ewentualnie wystąpią w strojach może jakiś, może tańce, no to co byśmy chcieli żeby ciekawego się przebiło w tych materiałach. Będzie to w tym dniu też uwieńczeniem, że wieczorem wystąpi zespół na scenie żeby ten dzień dobrze wykorzystać. Nawet nie wiem czy to nie będzie w dniu Święta Ryby. A może to a Radio Gdańsk również przyjeżdża na inną taką o transmisje i też z Helu będzie na żywo nadawane. Pan radny Antkowski. Uzyskał pozwolenie na budowę odcinka drogi łączącej ulicę Leśną z ulicy Żeromskiego. Proszę państwa opowiedzieć historię tej drogi? Jak kiedyś ją określiłem najdłuższa droga Europy, no i jeżeli chodzi o przeboje z nią i wyboje związane z uzyskaniem pozwolenia to pewnie tak to określenie nie jest na wyrost. Proszę państwa mamy pozwolenie na budowę, odebraliśmy ale jeszcze nie budujemy tej drogi, ponieważ musi się uprawomocnić. Ja wszelkiej staranności muszę dochować żeby potem nie rozbierać. Jeszcze pewnie gdzieś 10 dni musimy poczekać ale w tym czasie już występujemy o zapytanie o cenę wykonawców. Nie są to jakieś wielkie pieniądze dlatego tutaj przetarg nie będzie ogłaszany o ewentualnie wykonanie tej drogi według dokładnie projektu, który jest zatwierdzony pozwoleniem na budowę. Do tego dojdzie prawdopodobnie jeszcze doświetlenie tego odcinka, czyli tu z Energą jeszcze będziemy już jest rozmawiamy żeby od razu był wkopany przewód żeby dwie lampy powstały. C o prawda jest na rogu jedna lampa ale ona się już nie świeci od kilku dobrych lat, ale ona jest własnością sąsiedniego budynku. Spróbujemy te nasze tak zamontować żeby oświetlały nam ten odcinek drogi i okolice. I będzie też dodatkowy znak zakazujący zatrzymywania i postoju wzdłuż dojazdu do tej drogi bo inaczej ta droga by nie miała sensu. A ta droga będzie odcinkiem nie tylko dla samochodów ale również dla pieszych. Tam będzie cały ten teren uporządkowany. Także ten skrót, który jest dzisiaj ją zniknie i wszyscy użytkownicy, mieszkańcy którzy będą przechodzili tamtędy będą przechodzili właśnie tym nowym ciągiem jezdni, która również będzie służyła dla pieszych. Wszystko to jest na obszarze zabudowanym, gdzie obowiązują u nas strefy zamieszkania. Także trochę cierpliwości. Mam nadzieję, że przed sezonem uda nam się to wykonać. Więcej pytań nie było.

Przewodniczący rady: Nie było ale jeszcze będzie. Panie burmistrzu, proszę państwa myślałem, że ktoś z państwa będzie może zabierze głos w sprawie punktu dziewiątego bo wydarzenia, które miały ostatnio miejsce w naszym mieście to przynajmniej z mojej pamięci wydarzenia bez precedensu . Nie było do tej pory chyba aż takiego hejtu, takiej nagonki takiego ataku personalnego, takiego niszczenia mienia i myślę, że nie powinniśmy pozostawać głusi na to. Powinniśmy nie wiem nie będziemy zabierać oficjalnego stanowiska bo nie jesteśmy tutaj jakąś wielką aglomeracją, że musimy wydawać specjalne apele ale powinniśmy się określać jednoznacznie swoje stanowisko do tego, co się wydarzyło albo co się dzieje. Bo krytyka ma też swoje granice, krytyka jest jak najbardziej potrzebna ale krytyka to nie hejt, dyskusja to nie dyskusja na forach internetowych pod płaszczykiem jakiś fałszywych kont tylko pod imieniem i nazwiskiem. Prawdziwa merytoryczna dyskusja jest wtedy, kiedy się najlepiej spotykamy indywidualnie, face-to-face a nie szkalując podpuszczając i podburzając społeczeństwo. Zresztą mówię o tym nie przypadkowo bo wczoraj nawet wieczorem po publikacji oświadczenia burmistrza w mediach społecznościowych, które zostało bardzo mocno rozpowszechnione w sensie udostępnione, ja jej też udostępniłem bo uważam, że powinna jak największa część naszych mieszkańców znać to stanowisko. To w momencie kiedy to udostępniłem miałem kilka telefonów z zewnątrz, co się u was w mieście dzieje, więc odsyłałem do tego oświadczenia. No ale jak wszyscy wiemy nie każdy raz, że posiada media społecznościowe, dwa nie każdy lubi z tego korzystać, woli tej informacji zasięgać bezpośrednio. Poza tym co też miało takie bardzo znaczące w tych wydarzeniach to to, że ja osobiście też dowiedziałem się kilka dni po tych wydarzenia od znajomych, natomiast idąc ulicą, będąc w sklepie, robiąc zakupy bardzo dużo osób zaczepiało i pytało się co tam się dzieje. Czyli znowu wszystko funkcjonowało na zasadzie plotki. Także myślę, że panie burmistrzu ja wiem, że to było w jest to oświadczenie bardzo mocno rozpropagowane. Było to też przestawiał pan na swojej telekonferencji ale myślę, że sesja to jest też dobry moment do tego żeby mieszkańcom przybliżyć ten tak te zdarzenia. No i przede wszystkim jego konsekwencje. Proszę bardzo panie burmistrzu będę wdzięczny za informację. Nie wiem jak państwo radni.

Burmistrz Helu: Proszę państwa ja myślę, że już w tej chwili to chyba większość mieszkańców zna moje stanowisko, moje oświadczenie ale króciutko, szybko przeczytam. Szanowni państwo w miniony weekend w nocy z soboty na niedzielę miał miejsce akt wandalizmu- zniszczona została elewacja budynku Urzędu Miasta poprzez na malowanie napisów na dwóch ścianach, od strony ulicy Żeglarskiej i od strony Muzeum Rybołówstwa. Sprawa zajmuje się policja, wykonano dokumentację zdjęciową, zabezpieczony został zapis monitoringu. Dodatkowo, ponieważ treść wykonanego przez sprawcę napisu godzi w moje dobre imię i nosi znamiona czynu zabronionego jakim jest zniesławienie, informuję, że będę domagał się, w przypadku wykrycia sprawcy, ukarania go także za popełnienie tego przestępstwa. Domagał się będę publicznych przeprosin i nawiązki, którą przekażę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dziś ogłaszam, że jako osoba fizyczna, Mirosław Wądołowski ustalam nagrodę w wysokości 2000 zł dla osoby, która przyczyni się wykrycia sprawcy tego aktu wandalizmu i zniesławienia mnie. Ewentualne zgłoszenia potencjalnego sprawcy należy zgłaszać do policji. Są podane dwa numery telefonów, jeden do prowadzącego czynności, drugi do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku. W ostatnim czasie zaczęły się także pojawiać na portalu społecznościowym Facebook, informacje i komentarze, które także godzą w moje dobre imię. Informuję, że podejmę wszelkie dopuszczalne prawem działania, zmierzające do ustalenia autorów tych wpisów, którzy najczęściej ukrywają się pod fejkowy mi kontami i nie ujawniają swoich prawdziwych danych. Anonimowe rozpowszechnianie insynuacji i kłamliwych informacji, mających poniżyć mnie w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla sprawowanej funkcji to zwykłe tchórzostwo. Jeżeli ktoś uważa, że jest w posiadaniu informacji o rzekomo popełnianych przeze mnie przestępstwach niech to zgłasza właściwym organom a nie poprzez internet anonimowo publikuje podłe insynuacje i mnie pomawia. Tu również w przypadku ustalenia administratora profilu i autorów wpisów domagał się będę przeprosin i nawiązek, które też przekażę na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sprawę też zgłosiłem na policję z wnioskiem o ściganie. Chcę także poinformować, że opisane wyżej sprawy wpisują się pewien ciąg zdarzeń, które dotyczą mnie i moich najbliższych, a których celem jest chyba zniechęcenie mnie do pełnienia funkcji burmistrza Helu. Wcześniej w nocy z 8 na 9 października ubiegłego roku, nieznany sprawca wybił szyby w moim mieszkaniu. Sprawa ta po około miesiącu została umorzona ze względu na niewykrycie sprawcy lub sprawców. Około 10 dni temu było to najprawdopodobniej w nocy z 12 na 13 maja ktoś poluzował śruby w jednym z kół samochodu, którego właścicielem jest firma mojej żony, co o mały włos nie skończyły się poważnym wypadkiem a nawet katastrofą w ruchu drogowym. Przeważnie tym samochodem jeżdżę ja, żona nie ma prawa jazdy, dlatego wszelkie wyjazdy związane z firmą czy inne przeważnie ja siedzę za kółkiem ale tego dnia żona jechała ze swoim pracownikiem, który był kierowcą. I w Chałupach kiedy stwierdzili, że samochód bardzo irracjonalnie się zachowuje bardzo no nie można nim już zapanować nad nim po zatrzymaniu stwierdzili, że dwie śruby już odpadły od koła. Zostało koło tylko na od kręconych jeszcze dwóch ślubach. Ta sprawa również została zgłoszona na policję. Mam nadzieję, że tym razem skończy się ustaleniem i skazaniem sprawcy. Szanowni państwo oświadczam, że mimo tych wszystkich kierowanych przeciwko mnie działań, nie zrezygnuję z funkcji burmistrza Helu. Helanie wybierając mnie na to stanowisko, zaufali mi i poparli mają wizję rozwoju i funkcjonowania miasta. Szanowni Mieszkańcy, nie zawiodę was, mimo tych wszystkich przeciwności nadal będę pracował i wykonywał swoje obowiązki, które poprzez wyborczą decyzję mi powierzy liście. To wszystko, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy są jeszcze pytania do sprawozdania?

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

Przewodniczący rady: Jeżeli nie to przechodzimy do punktu 10 Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady. Otrzymaliście państwo sprawozdanie. Czy są do tego sprawozdanie jakieś pytania, uwagi? Też nie widzę, nie ma znaczy.  Przechodzimy do punktu znaczy może nie przychodzimy do punktu 11, mamy godzinę 9:51 w takim razie ogłaszam przerwę do godziny [dźwięk niesłyszalny]

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

Przewodniczący rady: Przechodzimy do punktu 11 Rozpatrzenie projektu, podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie. Pierwszy projekt uchwały, projektu nr 21. Przypomnę tylko, że wszystkie projekty uchwał były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji.

a) projekt uchwały nr 21/2022 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok,

Przewodniczący rady: Projekt uchwały nr 21 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, zadać pytanie w tej sprawie? Jeżeli nie to przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVII/273 /22.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVII/273/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2022 rok.

b) projekt uchwały nr 22/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu,

Przewodniczący rady: Kolejny projekt uchwały, projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVII/274/22.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVII/274/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Helu.

c) projekt uchwały nr 23/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,

Przewodniczący rady: Projekt uchwały nr 23/ 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Tak jak wspominałem wszystkie projekty umówione na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania, uruchamiam system, proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż Rada podjęła Uchwałę Nr XXXVII/ 275/ 22.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVII/275/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.

d) projekt uchwały nr 24/2022 w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,

Przewodniczący rady: Projekt uchwały nr 24/2022 w sprawie Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Tylko dodam, że uchwała jest reakcją na pismo wojewody, które przedstawiałem w poprzednich punktach. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos? Pan radny Łazur proszę.

Radny Łazur: Nasz regulamin, który my mamy zatwierdzony 2 miesiące temu nie odnosi się do nauczycieli i teraz trzeba by to jakoś przemyśleć, i włączyć ewentualnie bo jeżeli będą wnioski, chociaż teraz jest ciekawa sprawa jak sklasyfikować kto będzie na przykład najlepszym nauczycielem, czy to będzie propozycjach ze szkoły czy, czy, czy. No to jest problem do rozstrzygnięcia A poza tym to nie mam uwag.

Przewodniczący rady: Znaczy ja nie wiem czy tutaj w tym lokalnym programie wsparcia powinni być zawarci w ogóle nauczyciele bo tak jak sama nazwa wskazuje jest to Lokalny program wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży i tutaj zastrzeżenia dotyczące tego programu dotyczyły sformułowania mieszkańca. Co zostało uwzględnione w tym projekcie i wykreślone z poprzedniego programu przedstawionego do zatwierdzenia wojewodzie.

Radny Łazur: Rozumiem ale w punkcie 7 spodziewane efekty punkt piąty 'wzrost motywacji uczniów i nauczycieli'. Z tego by wynikało, że nauczyciele też by byli zainteresowani tym.

Przewodniczący rady: To znaczy ja to rozumiem w ten sposób, że motywacja uczniów to motywacja uczniów do nauki, podnoszenia swojej wiedzy i osiągania lepszych wyników, natomiast motywacja nauczycieli, czyli nie wiem zachęty wspieranie w jakiś sposób. No to może pan mecenas odpowie.  

Mecenas: [dźwięk niesłyszalny]

Burmistrz Helu: Proszę państwa nauczyciele mają swoje prawa, obowiązki i systemy wynagrodzeń. Między innymi w tym systemie wynagradzania jest dodatek motywacyjny, który przyznawany jest na raz na pół roku, więc jeżeli dyrekcja szkoły chce nagrodzić za dodatkową pracę nauczyciela to właśnie korzysta z tego narzędzia jakim jest dodatek motywacyjny a oprócz tego są jeszcze nagrody, które wypłacane są również przede wszystkim z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a więc takie nagrody ustanawia dyrektor szkoły ale też występuje z wnioskiem do burmistrza aby wynagrodzić szczególnie zasłużonych nauczycieli, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, jeżeli nie ma więcej pytań przechodzimy do głosowania, uruchamiam system i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVII/276/22.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVII/276/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

e) projekt uchwały nr 25/2022 sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę miejska Hel na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przewodniczący rady: Ostatnim projektem uchwały jest projekt uchwały 25/ 2022 w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez gminę miejską Hel na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Proszę bardzo czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ja może tylko tak to skomentuję. Na podstawie chociażby wczorajszych przekazów medialnych, które już w tej chwili pokazują przepraszam zmęczenie, zmęczenie brak środków organizacji pożytku publicznego czy organizacji pozarządowych, które od początku konfliktu wspierają, organizują tą pomoc i uważam, że tego typu decyzji jaką dzisiaj podejmujemy w sytuacji taka, która się dzieje wśród społeczeństwa, które zeszło normalną reakcją jest bardzo, bardzo cenna i bardzo wskazana. To tyle mojego komentarza jeżeli chciałby ktoś z państwa zabrać głos to proszę bardzo. Jeżeli nie to uruchamiam system do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych, wszyscy byli 'za', nikt się nie 'wstrzymał' i nikt nie był 'przeciw'. Oświadczam, iż rada podjęła Uchwałę Nr XXXVII/272/22. Słucham? Tak, przepraszam 277. Proszę państwa wyczerpaliśmy porządek punktu 11. chciałbym rozpocząć realizację punktu 12 ale nie widzę prezesa spółki, który niestety nie informował, że go nie będzie też przeciwnie powinien to już z nami być. Proszę państwa ogłaszam 5 minut przerwy.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie, 14 głosami „za”, w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr XXXVII/277/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę miejska Hel na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12. Wnioski i informacje.

Przewodniczący rady: Proszę państwo przychodzimy do punktu 12 Wnioski i informacje.

a) Sprawozdanie z działalności EKOHEL Spółka z o.o. w 2021 roku. Plan działalności w 2022 roku

b) Sprawozdanie burmistrza Helu ze stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych i ocena zarządzania tym mieniem w roku 2021. Ocena funkcjonowania cmentarza komunalnego w Helu.

Przewodniczący rady: Sprawozdanie z działalności EKOHEL S. z o.o. w 2021 roku. Plan działalności w 2022. Sprawozdanie pan prezes omawiał na wspólnym posiedzeniu komisji. Witam pana prezesa Marka Dyktę i panią kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę bardzo panie prezesie.

Prezes EKOHEL: Szanowni państwo przestawiłem państwu w lutym nasze sprawozdanie
z działalności całej spółki. W opisie są dwa działy, które zapewne będą najbardziej interesowały mieszkańców i oczywiście państwa jako radnych dotyczący Cmentarza Komunalnego oraz mieszkań komunalnych. Cmentarz komunalny w Helu w 2021 roku na tym cmentarzu dokonaliśmy 44 pochówków, w tym 30 pochówków tradycyjnych i 14 urnowych i odbyła się jedna ekshumacja zwłok w związku z przeniesieniem szczątków na teren innego cmentarza na terenie kraju. To oczywiście procedura zgodna z sanepidem [dźwięk niezrozumiały] zgłoszenia firmy, które tylko mogą się tym zajmować. My tylko nadzorujemy, jesteśmy obecni na cmentarzu. Dopowiem tylko, że w tym roku odbyły się dwie takie ekshumacje. Głównie chodzi o to, że dzieci przenoszą swoich rodziców tam gdzie prostu mieszkają, gdzie osiedli już na stałe aby mieli po prostu bliżej do swoich rodziców na cmentarz. Spółka poza obowiązkami wynikającymi z zawartą umową z gminą miejską Hel świadczy usługi obejmujące między innymi przygotowanie miejsca pochówku, wykopanie, za kopanie grobu ziemnego, likwidację pochówków nagrobnych oraz poziomowania pomników. W zeszłym roku, w styczniu wywiesiliśmy informacje oraz takie informacje zostały upublicznione koło grobów, które są grobami przeznaczonymi do ponownego użytku, do ponownego pochówku, czyli groby które po 20 latach nie zostały opłacone. Mieliśmy tych grobów dorosłych osób ponad 200. Wynikało to głównie z tego, że do tej pory nie prowadzona było takie wydarzenie, taka procedura aby dysponenci grobów, którzy mają w obowiązku pamiętania o tym, że po 20 latach należy wnieść ponowne opłaty to tego nie robili. Nagromadziło się teraz tego ponad 200. Corocznie jest od 30 do 50 tak zwanych ponownych trzeba ponowić opłatę, część naszych mieszkańców i nie tylko mieszkańców ale też dysponentów z innych miast, które mają tutaj swoje rodziny na naszym grobie zrozumiała to. Część nie zrozumiała. Trzeba było pokazać całą procedurę. Mieliśmy 5 przed sądownych spraw dotyczących tego czy oby na pewno procedura przygotowania grobu to ponownego użytku jest właściwa. We wszystkich pięciu sprawach po przyjeździe adwokatów, dostarczeniu dokumentów zostało stwierdzone, że to co zostało opracowane przez na tutaj wspólnie i uchwalone przez Radę Miasta Helu, to co zostało zatwierdzone przez burmistrza zarządzeniem oraz zarządzeniem moim jako prezesa jest wszystko zgodnie z prawem i no i nie można, że tak można powiedzieć przyczepić się do żadnego takiego argumentu, że coś jest niezgodne z obowiązującą ustawą. Więc te wszystkie nagrobki, które były wspólne zostały też opłacone. Oczywiście jest jeszcze duża ilość nagrobków tych, które nie są opłacone. Obecnie prowadzimy intensywną komunikację listowną, telefoniczną z osobami, które udaje nam się ze starych dokumentacji znaleźć. Uzupełniamy też w naszym systemie Grobonet osoby, które są dysponentami grobów tak a żeby automatycznie do nich wysłać sms-a lub maila żeby im o tym po prostu przypomnieć. Niestety do części grobów nie możemy znaleźć dysponentów. Wspólnie z gminą, z burmistrzem ustaliliśmy, że na razie nie będziemy usuwać żadnych grobów, zrobimy na razie procedurę odnalezienia a dopiero następnie jeśli nam się to nie uda będziemy dalej procedurę swoją już tam tworzyć. Dodatkowo w tym roku wprowadziliśmy nową procedurę dotyczącą grobów o takim znaczeniu historycznym, które znajduje się na naszym cmentarzu i jeśli jakiś nagrobek, który będzie historycznie warty pozostawienie na cmentarzu lub osoba, która jest w nim pochowana jest bardzo ważna dla naszej miejscowości, no może nie mieć tytułu Zasłużonego czy Honorowego Obywatela No ale z pamięci różnych osób może się okazać, że jest to osoba zasłużona no to oczywiście zgodnie z ustawą taki nagrobek będzie mógł być pozostawiony. Wtedy te opłaty będą przeniesione na gminę miejską Hel, czyn też na spółkę i to wtedy zostaje tak jakby ten nagrobek w tym miejscu, w którym oczywiście jest. Prowadziliśmy intensywną komunikację z Marynarką Wojenną dotyczące grobów marynarzy, którzy są pochowani na naszym cmentarzu. Te groby zostały uznane za wartość historyczną bo przeważnie to byli marynarze, którzy nie mówimy o mogile, mówimy o innych nagrobkach żołnierzy, którzy na przykład zginęli w czasie jakiś nie wojny tylko w czasie przed wojną oraz po wojnie. Czy to saperzy, czy to mechanicy, czy był jakiś wypadek w wojsku i ci żołnierze, marynarze są pochowani na naszym cmentarzu. Ustaliliśmy wartość historyczną, wojsko zobowiązało się do dbania o te groby. Pozostały jeszcze dwa groby, które muszą przejąć, i które zapoznali się, że będą nimi się opiekować. [dźwięk niezrozumiały] przeniesiemy jeszcze tutaj przed kaplicę bo znajduje się on z tyłu za kaplicą tak trochę jakby w zapomnianym miejscu. Kiedyś nie było tej kaplicy i tam było miejsce do pochówku. No dzisiaj tak trochę ten grób za całą tablicą no nie wygląda dobrze więc na pewno ten grób zostanie przeniesiony do tych tutaj grodów po lewej stronie kaplicy, gdzie tam znajdują się pochówki już wcześniejszych marynarzy. Oni będą o to dbali i mam nadzieję, że zawsze tam będzie czysto i porządek. Także to takie grubsze sprawy dotyczące procedur związanych z usunięciem ponownym wykorzystaniem grobu do pochówku innej osoby. W celu uregulowania kwestii dotyczących pracowników spółki, którzy zostali wyznaczeni do zadań wykonywanych na helskim cmentarzu, w strukturze naszej spółki zostały wydzielone stanowiska grabarza połączonego z pracownikiem zieleni miejskiej i przeprowadzono analizę kadrową oraz wyznaczono dwóch pracowników na te stanowiska pracy. To jest dwóch pracowników, którzy muszą być odporni też psychicznie do tej pracy no i muszą też być bardzo sprawni fizycznie. W znajomych cmentarzach groby kopie się około godziny do dwóch, a u nas niestety te groby kopie się nawet od 6 do 8 godzin w zależności od miejsca pochówku na naszym cmentarzu, gdyż my musimy szanować grób, czyli po prostu robić wykop i do niego wkładać odpowiednie szalunki tak aby nam sią ziemia nie obsuwała. Dlatego też państwa pewnie zauważyliście, że na naszym cmentarzu są trochę większe odstępy niekiedy między tymi grobami, nagrobkami, gdyż no nie udaje się czasami w wąskim miejscu utrzymać pomników obok gdyż one się wszystkie zasypują. Nieraz jest tak, że panowie muszą linami przywiązywać groby obok tak a żeby one nie upadł nam w momencie kiedy kopiemy, więc oni kopią, szalują i nieraz trwa to od 6 do 8 godzin, gdzie przeważnie idzie się kopać groby w tym samym dniu. My to robimy przeważnie dzień wcześniej tak a żeby mieć taką rezerwę czasu na nieprzewidziane wypadki żeby móc ten grób wykopać. W 2021 roku rozpoczęto działania mające na celu realizację inwestycji dotyczącej przebudowy sieci wodociągowej na naszym cmentarzu. Planujemy zakończenie tego inwestycji w czwartym kwartale tego roku. Ponadto przy miejscu składowania odpadów komunalnych ustawiono stojak wyposażony w narzędzia miotły, grabie, szpadle, rzeczy do podlewania, do pielęgnacji przeznaczone do użytku przez dysponentów grobów oraz osoby odwiedzające cmentarz. Przeprowadzono prace konserwacyjne kaplicy cmentarnej, rozpoczęto działania związane z wycinką krzewów pomiędzy ogrodzeniem cmentarza a Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi. Są to działania przygotowawcze do wymiany ogrodzenia na nowe, biegnące wzdłuż faktycznie granic działki. Ponadto to rozpoczęto działania związane z usunięciem serem [dźwięk niezrozumiały] z nowej części cmentarza, karp po wyciętych drzewach. W celu ograniczenia kosztów związanych z transportem odpadów do miejsca utylizacji załadunek i wywóz korzeni odbywa się w czasie dostaw do spółki czarnoziemu lub żwiru. Na tej nowej części cmentarza, która jest ogrodzona takim niepełnym płotem mamy wywiezione praktycznie już wszystkie te karpy, czyli pozostałości po drzewach. Aktualnie będziemy przeprowadzać weryfikację tego terenu pod względem tego, co znajduje się w ziemi. Odnaleźliśmy już przewód energetyczny niewiadomego pochodzenia. Zgłosiliśmy to do Energii. Energa ma w najbliższym czasie przyjechać i zobaczyć co to jest za przewód gdyż nie ma go na żadnej mapie. Jest to gruby przewód 10 cm, więc nie wiadomo co tam idzie więc dobrze, że przy jakiś pracach naszych koparki nie uszkodziliśmy go bo nie wiemy co by się mogło prostu wydarzyć. To, że w najbliższym okresie czasu na tym cmentarzu znikną też różnego rodzaje gruzy, które tam były wysypywane przez mieszkańców, no przez ileś tam lat. Największym problemem, który przed nami czeka to aby mieć pewność, że będziemy mogli wykopać grób w tych nowych miejscach, no to musimy przekopać ten cmentarz na głębokości dwóch do trzech metrów tak, aby stwierdzić, że nic tam nie mamy gruzów, które do tych lat przez dwadzieścia, trzydzieści lat były tam przywożone. A już w miejscu, którym rozpoczęliśmy pracę no okazało się, że mamy tam potężne ilości gruzu, które teoretycznie by nie umożliwiły pracę wykopywania grobów na nowej części tego cmentarza. Przy realizacji tej sieci wodociągowej chcemy też w późniejszym okresie poprawić jakość nawierzchni na cmentarzu, tak aby głównie ten asfalt, który tam jest już troszeczkę w złym stanie żeby go polepszyć. Może zdecydujemy się na wymianę, na kostkę ale to wszystko wyjdzie po inwestycji sieci wodociągowej. W zeszłym roku wprowadziliśmy tak mówiłem wcześniej procedurę wykorzystania grobu to ponownego pochówku na naszym cmentarzu. Przeprowadziliśmy pełną inwentaryzację grobów ziemnych mogące stanowić miejsca do ponownego pochówku zwłok takich, w których ostatni pochówek miał miejsce przed ponad dwudziestoma laty. Następnie przygotowaliśmy wykaz grobów nieopłaconych, który został opublikowany w naszym Biuletynie Informacji Publicznej, na profilach społecznościowych, w siedzibie spółki, oraz na tablicach informacyjnych na cmentarzu przy obydwu wejściach. Kolejnymi działaniami było umieszczenie tablic z informacją o konieczności dokonania opłat za zachowania prawa do dysponowania grobem, przy każdym z grobów ujętych w protokole. Przez cały czas sprawozdawczy dokonywaliśmy aktualizacji wykazu grobów ziemnych mogących stanowić miejsca przeznaczone do ponownego pochówku i w związku z planowanymi procesem legislacyjnym projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych 31 grudnia zeszłego roku zarząd spółki podjął uchwały zmieniające harmonogram postępowania w przypadku wszczęcia procedury wykorzystania grobu do ponownego pochówku na naszym cmentarzu. W związku z pandemią covid podjęto decyzję o rozszerzeniu usług zawartych w internetowej ewidencji osób pochowanych na naszym cmentarzu w systemie Grobonet. Poza funkcjami umożliwiającymi odnalezienie zwłok bliskich w bazie oraz pakowanych na naszym cmentarzu i w ich obrębie, i umożliwiliśmy zlokalizowanie grobu oraz na dokładnej mapie cmentarza dodano funkcje umożliwiające dokonywania internetowych opłat z zachowaniem prawa do dysponowania grobem a więc poniższą rejestrację dysponentów i opiekunów grobów, zlecenia opieki nad grobem. Ponadto do danych podstawowych dotyczących danego grobu dane osób pochowanych, lokalizacji grobu na cmentarzu, dodano funkcję związaną z terminem upływu ważności opłaty za zachowanie prawa do dysponowania grobem. Funkcja te mają ułatwić załatwienie spraw formalnych przez dysponentów grobów bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibie spółki. W zeszłym roku spółka wspomagała gminę miejską Hel w działaniach dotyczących pozyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień dotyczących budowy kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu. Procedura otrzymania pozwolenia na budowę powinna zakończyć się w bieżącym roku. Jeśli państwo mają jakieś pytania to zachęcam do ich zadawania.

Przewodniczący rady: Proszę bardzo, chociaż to sprawozdanie dotyczące cmentarza było też omawiane szeroko i zadawane pytania były w trakcie komisji. Pan prezes bardzo płynnie tutaj przechodzi między punktami także mamy w kolejnym punkcie zasób komunalny także może skoro nie ma tutaj pytań do spraw cmentarza to może bym prosił o przejściu do punktu b.

Prezes Spółki EKOHEL: Dziękuję bardzo. Administrujemy lokalami komunalnymi, które znajdują się na terenie naszego miasta praktycznie od tych spraw dotyczących udziału w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej, która przygotowuje akceptację ewentualnych osób, które mogłyby otrzymać mieszkania komunalne. W zeszłym roku tych mieszkań tych takich ruchów komunalnych było w miarę, w miarę dużo. Dzięki tutaj panu burmistrzowi umożliwiliśmy praktycznie wszystkim tym osobom, które otrzymywały lokale komunalne posiadania tego wynajętego lokalu praktycznie gotowego do zamieszkania. Od dwóch lat to jest sukcesywnie wprowadzone, że praktycznie każdy lokal mieszkalny, który otrzymuje mieszkaniec jest on wyremontowany, jest on przygotowany do wprowadzenia się. Praktycznie można tylko meble wprowadzać, umowę na energię elektryczną i mieszkaniec może z tego mieszkania korzystać. Jeśli chodzi o całość spraw dotyczących mieszkań komunalnych to najważniejszą chyba sprawą jest to, że rozpoczęliście państwo procedurę zmiany wprowadzenia tego systemu mieszkań komunalnych zgodnie z nową ustawą. Pierwsza uchwała została zatwierdzona, teraz pewnie będzie uchwała dotycząca stawek dla mieszkania wynajem czynszu. Te stawki nie były podwyższane od 20 lat i ta stawka w większości wynosi 92 gr za metr kwadratowy powierzchni użytkowej tego lokalu. Jednak ta stawka nie jest adekwatna do ponoszonych kosztów przez gminę i przez nas w tym zakresie. W niektórych wspólnotach mieszkaniowych, w których są mieszkania komunalne ta stawka wynosi od dwóch do pięciu zł plus fundusz remontowy. Aktualnie do 30 czerwca przekażę do gminy zestawienie tych czynszów, które są w innych wspólnotach mieszkaniowych, w których posiadamy nasze mieszkania komunalne no i tam niekiedy różnica będzie wynosiła dużo złotych, gdzie tak naprawdę my z budżetu miasta będziemy musieli pokryć tą niedopłatę. Bo ja założyłem a pieniążki będę musiały po prostu wrócić do spółki w formie opłaty za te czynsze, które są płacone do wspólnot mieszkaniowych. P osiadamy tylko 1 blok, nazwijmy to kompleks, czyli Żeromskiego 12. To jest jeden budynek, w który nie są mieszkania do sprzedaży i tam w całościowe mamy 17 lokali mieszkalnych, które są własnością gminy miejskiej Hel. Tam też te koszty dotyczące czynszów nie są współmierne do tego jakie ponosimy w zakresie obsługi tej nieruchomości. W zeszłym roku dzięki dodatkowemu dofinansowaniu i umowie z burmistrzem udało nam się ten budynek wyremontować, tak jak można zobaczyć z zewnątrz, zrobić tereny zielone, na nowo ogrodzić ten teren tak aby w szczególności tam z tyłu było tych balkonów nikt nie przechodził. Mieszkańcy mieli wielkie zdziwienie, że szli w godzinach wieczornych i nagle mają płot więc przez jakiś okres czasu mieliśmy tam barierki postawione i oznakowane taśmą biało-czerwoną tak aby tam nikt nie wchodził. No i muszę powiedzieć, że jakość w szczególności tego terenu, balkonów się bardzo poprawiła. Nie ma tam już śmieci, bo my prowadzimy raz w tygodniu taką akcję, że przez całe miasto przychodzi pracownik lub w okresie wakacyjnym dwóch lub trzech i zbieramy tak zwane odpady leżące luzem. I tam zawsze był jeden worek, po prostu ilość śmieci tam się znajdowała w szczególności zostawionych przez przeważnie naszych mieszkańców no była po prostu olbrzymia. Dzisiaj ten problem się po prostu skończył. W tym roku udało się jeszcze już tak wymienić drzwi wejściowe do budynku Żeromskiego 12, gdyż poprzedni drzwi no niestety wysłużyły się i nie były w dobrym stanie oraz przed budynkiem ustawiliśmy parking dla rowerów a obecnie jest już tak wychodząc naprzeciw, bo już dzisiaj też była duża mowa, dużo spraw dotyczących centralnego ogrzewania i wody ciepłej obecnie zbieramy oferty od firm zewnętrznych na dostawę urządzeń, które by zapewniły samodzielność tego całego budynku, gdyż centralne ogrzewanie mamy z kotłowni nazwijmy to gazowych z ulicy Steyera. Wody ciepłą produkujemy sami z energii elektrycznej i mamy kilka ofert już, i obecnie przygotowujemy projekt dotyczący tutaj do burmistrza dotyczący wybudowania. Głównie będzie się to opierało na pompach powietrznych, pompach ciepła tak aby dostarczać centralne ogrzewanie i wodę do tego budynku. Do tego budynku wyliczyliśmy, że po nowych stawkach koszt zasilania w ciepłą energię, tzn. ogrzewanie budynku będzie wynosił 95000 zł, według nowej stawki, która wynosi 752 zł za kilodżula pobranej energii cieplnej. Koszt jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi i bez wstępnych wyliczeń koszt zamontowania pomp ciepła będzie wynosił od 70 do 100 000 zł. Także tą rzecz też będę musiał tutaj na dniach już przygotowywać i przekazać burmistrzowi, aby rozważyć kwestie po prostu wymiany systemu, zmiany systemu ogrzewania. Jeśli chodzi o wodę użytkową, mamy tam dwa bojlery po 200 litrów ogrzewanych elektrycznie i to automatycznie będzie mogło być podłączone do tych pomp ciepła. Sam koszt ogrzewania, wytwarzania ciepłej wody jest 35000 kWh, czyli około 27000 zł rocznie. Według naszych wstępnych wyliczeń warto się zastanowić nad zmianą tego systemu zasilania w ciepłą wodę oraz ogrzewania. Dziękuję bardzo, jeśli są jakieś pytania to jestem do państwa dyspozycji.

Przewodniczący rady: Dziękuję, proszę pani radna Budzisz.

Radna Budzisz: Panie prezesie jest kilka mieszkań socjalnych i z lokatorami tych mieszkań podpisywane są umowy na 1 rok. Dlaczego lokatorzy ci muszą co rok pisać podanie z prośbą. Z tego, co mi wiadomo jeżeli spełniają warunki i nie zalegają z czynszem umowy takie powinny być przedłużane z automatu. Osoby te powinny dostać zawiadomienie do podpisu takiej umowy na kolejny rok, dziękuję.

Prezes Spółki EKOHEL: Szanowni państwo sama nazwa mieszkanie socjalne to jest jedna z form mieszkania komunalnego. Najpierw mamy mieszkanie komunalne, w którym zawieramy umowę na czas określony, to jest próbny rok czasu, później po tym roku mieszkanie przechodzi na czas nieokreślony. Mieszkanie socjalne otrzymuje się przeważnie w momencie, kiedy mieszkanie komunalne tak jakby zostało 'zabrane' tej osobie, gdyż przeważnie ona nie spłacała swoich zobowiązań, więc mieszkanie socjalne daje się tylko i wyłącznie na rok czasu. I to jest zgodnie z ustawą. A pomieszczenia tymczasowe, czyli jeżeli on dalej nie spłaca nawet tego mieszkania socjalnego i ta stawka jest o połowę mniejsza no to wtedy otrzymuje on pomieszczenie tymczasowe w budynku zakwaterowania tymczasowego, na ulicy Helskiej 4 tam za torami kolejowymi. I tam jest też umowa tylko i wyłącznie na pół roku. Jeśli takie osoby więc znowuż nie będą płacić a mamy takie przypadki, no to trzeba się będzie decydować na to, że trzeba będzie po prostu ich znowu stamtąd nazwijmy to wyprowadzić i oddać do noclegowni, która znajduje się w Pucku. Więc tutaj kwestia roku czasu jest jak najbardziej słuszna i o tym mówi ustawodawca.

Przewodniczący rady: Proszę bardzo.

Radna Budzisz: Ja to rozumiem ale mi chodzi o te osoby, które płacą i nie zalegają z czynszem. Dlaczego one muszą pisać podania? O to mi chodzi. Taki umowy powinny być
z automatu przedłużone, dziękuję.

Prezes Spółki EKOHEL: No nie są z automatu przedłużane dlatego, że ma tylko i wyłącznie umowę na rok czasu bo jeśli jego sytuacja finansowa się polepszy i jeżeli on będzie w stanie płacić normalną stawkę to jego mieszkanie przekształci się w mieszkanie komunalne, więc ja nie mogłem mu dać na czas nieokreślony. Dlaczego on ma płacić o połowę stawkę mniejszą za takie samo mieszkanie jeśli to jest mieszkanie komunalne i płacić złotówkę a za socjalne płaci 50 gr. Jeśli jego sytuacja się polepszyła to musi płacić normalną stawkę, czyli złotówki lub 92 gr a nie połowy stawki.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy są jeszcze pytanie do pana prezesa? Nie, w takim razie dziękuję panie prezesie za szczegółowe omówienie.

Prezes Spółki EKOHEL: Panie przewodniczący jeszcze jedna kwestia odnośnie planu na ten rok.

Przewodniczący rady: Proszę bardzo.

Prezes Spółki EKOHEL: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo planowana działalność spółki. Posiadamy zawartą umowę z gminą miejską Hel na zarządzanie i administrowanie obiektami sportowymi na terenie naszej gminy, letniego i zimowego utrzymania ulic, oczyszczania ulic, chodników przystanków komunikacji miejskiej, parków miejskich, skwerów, ścieżki rowerowej oraz opróżniania śmietniczek miejskich na terenie gminy miejskiej Hel wraz z zimowym utrzymaniem dróg, administrowanie lokalami komunalnymi, utrzymanie zieleni miejskiej, administrowanie Cmentarzem Komunalnym, administrowanie siecią kanalizacji opadowej i roztopowej, administrowanie budynkiem remizy OSP, powierzenie obsługi punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, realizacja zleconych spółce przez podmioty gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz indywidualnych klientów dotyczące między innymi: utrzymania prywatnych terenów zieleni, prac ogólnobudowlanych, prac porządkowych i gospodarczych, zimowego utrzymania pieszych ciągów komunikacyjnych, realizacja zadań dotyczących utrzymania pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej wszystkich elementów infrastruktury wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej w tym stacji uzdatniania wody, miejskiej oczyszczalni ścieków, przepompowni sieci i sieci podziemnych. Zakończenia postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie przez Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzji w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy miejskiej Hel na okres 3 lat. Taka decyzja została już wydana w miesiącu kwietniu. Procedura trwała praktycznie rok czasu i na koniec tej procedury okazuje się, że praktycznie te informacje, które wysyłamy do Wód Polskich na specjalnych drukach, napisanie wniosku dotyczące kosztów lat poprzednich, po otrzymaniu faktur za energię elektryczną gdzie nasza stawka z 350 zł za jedną za 1 mega odbiór prądu wynosi prawie 1000 zł. Po prostu wbija w ziemię i powoduje, że praktycznie w tym roku, już na koniec roku będziemy się przygotowywać i taką naszą wewnętrzną informację jak wychodzi cała ta stawka. Czy ona jest po prostu adekwatna do dzisiejszych kosztów, które nas dzisiaj tutaj zaskakują. Na oczyszczalni ścieków przeprowadziliśmy już, cały czas przeprowadzamy modernizację i jedno z największych urządzeń, tak zwana dmuchawa, która pobiera najwięcej prądu dostała wymiana na nowoczesną, która ma kilka innych funkcji i pobiera o połowę mniej prądu. Mamy nadzieję, że to też przyniesie skutek w tym, że będziemy mniej płacić za prąd, co jednocześnie przełoży się na mniejsze opłaty lub nie podwyższanie ich w latach następnych. Jeszcze inne rzeczy, które będziemy realizować: wszczęcie postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w Stacji Uzdatniania Wody w Helu, przeprowadzanie badań wydajności hydrantów zewnętrznych rozlokowanych na terenie naszej gminy. Jeśli chodzi o planowane zakupy i inwestycje: zakup specjalistycznego pojazdu przystosowanego do odbioru odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz prowadzonych na terenie gminy miejskiej Hel działalności gospodarczych, przeprowadzenie gruntownego remontu pojazdu przystosowanego do transportu kontenerów oraz beczki asenizacyjnej, modernizacja pomieszczeń biurowych w siedzibie spółki dla potrzeb działu wod-kan, przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej oraz infrastruktury kanalizacyjnej w obrębie ulicy Sikorskiego na terenie dawnej komendy Portu Wojennego Hel, modernizacja systemu dmuchaw i napowietrzania w oczyszczalni ścieków, przebudowa sieci wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w Helu połączona z budową nowego miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych, uruchomienie stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków, zakończenie relacji umowy zawartej w związku przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej oraz przyłącza elektroenergetycznego SN 15 kV do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Planowane zatrudnienie w związku z przeprowadzeniem restrukturyzacji stanowiskowo- kadrowej oraz zmiana struktury spółki, które miało miejsce w latach 2020- 221. W tym roku nie są planowane zmiany w strukturze zatrudnienia spółki. Planowane jest natomiast obsadzenie wolnych stanowisk w pracy w dziale wod-kan, w tym operatora oczyszczalni ścieków oraz specjalisty do spraw sieci wodociągowych. Planowana działalność kulturalna i oświatowa. Podobnie jak w latach ubiegłych EKOHEL w br. planuję brać udział w akcjach promujących postawy nienaruszające równowagi ekologicznej jak i bezpieczne dla środowiska naturalnego w szczególności wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Planowane jest fluoryzacja wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Helu, akcja zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Ponadto planowane są pogadanki z dziećmi i młodzieżą
w czasie, których poruszane są tematy prawidłowej segregacji odpadów komunalnych w domach jak i czynnej ochrony środowiska naturalnego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy może do planu działalności mają państwo pytania? Jeżeli nie dziękuję panie prezesie za szczegółowe przedstawienie sprawozdania i planu.

Prezes Spółki EKOHEL: Dziękuję bardzo. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

c) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.

Informacja o strukturze osobowej mieszkańców Helu. Dane ogólne. Zagrożenia demograficzne. Bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność – analiza problemu wśród mieszkańców Helu.

Przewodniczący rady: Przechodzimy do kolejnego punktu Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok. Informacja o strukturze osobowej mieszkańców Helu. Dane ogólne. Zagrożenia demograficzne. Bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność - analiza problemu wśród mieszkańców Helu. Sprawozdanie również było omawiane przez panią kierownik na wspólnym posiedzeniu komisji, niemniej jednak proszę bardzo jeżeli proszę o krótkie przedstawienie sprawozdania i ewentualne pytania, wyjaśnia.

Kierownik MOPS w Helu: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo chciałabym państwu przedstawić sprawozdanie z działalności ośrodka za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021. W okresie sprawozdawczym miasto Hel liczyło 2975 mieszkańców, stan zatrudnienia pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej wynosił 9. Jest to zatrudniony kierownik ośrodka jeden etat, inspektor ośrodka jednocześnie pełni też funkcję zastępcy kierownika jeden etat, główny księgowy jeden etat, pracowników socjalnych mam zatrudnionych na dwa etaty, starsza opiekunka środowiskowa jeden etat, opiekunka środowiskowa dwa etaty i asystent rodziny, był zatrudniony w ubiegłym roku na umowę zlecenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu realizuje zadania pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku i pomoc społeczna jest udzielana osobom i rodzinom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Między innymi z powodu ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, bezrobocia, potrzeby udzielenia ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługiwało osobom samotnym, samotnie gospodarującym, których dochód nie przekroczył kwoty 701 zł netto. Natomiast osobach w rodzinie nie mógł przekroczyć on kwoty 528 zł netto. W sprawozdaniu była załączona taka tabela, której można się przejrzeć i są tutaj powody przyznania pomocy społecznej w 2021 roku i z powodu ubóstwa skorzystało 52 rodziny, z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa były objęte trzy rodziny pomocą, dwie rodziny z potrzeby wielodzietności, 31 rodzin skorzystało z powodu bezrobocia w rodzinie, 41 rodzin z powodu niepełnosprawności, 35 rodzin z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w rodzinie. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego objętych z tego powodu zostało 19 rodzin i 14 rodzin z powodu jako rodziny niepełne. 3 osoby otrzymały od nas wsparcie finansowe po zwolnieniu z zakładu karnego kolejną. Kolejnym zadaniem, który jest zadaniem obowiązkowym gminy są to usługi opiekuńcze, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych takich jak: zakup żywności, utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniu świadczeniobiorcy i z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin i jak na wstępnie państwu podałam jeżeli chodzi o strukturę zatrudnienia zatrudniamy 3 opiekunki środowiskowe. Realizujemy kolejne zadanie są to specjalistyczne usługi opiekuńcze i one są skierowane przede wszystkim do rodzin, które mają problemy z edukacją i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi. I z takiej formy pomocy skorzystały dwie rodziny i tą formą pomocy objęte była dwójka dzieci. Opłacamy też pobyt naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej. Zdarza się często, że nie mają rodziny albo usługi opiekuńcze, które możemy zaoferować w pełni nie zaspokajają potrzeb tych osób i w ubiegłym roku skierowanych nie było, bo to są jeszcze lata poprzednie ale stan na 31 grudnia ubiegłego roku wynosił 5 osób, które są umieszczone były i są umieszczone w domach pomocy społecznej. W 2021 roku wpłynęło 5 wniosków o wydanie karty dużej rodziny. O przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej mogą się ubiegać rodziny, którzy w chwili składania wniosku mają co najmniej troje dzieci i spełniają również te przesłanki ustawy. Gmina realizuje również zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Tak jak już wspomniałam zatrudniamy na umowę zlecenie asystenta rodziny. W tym roku została zatrudniona na umowę już o pracę, też wymiarze 1/2 etatu. Do zadań asystenta rodziny między innymi należy opracowywanie i realizowanie planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny, udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu ich problemów społecznych, socjalnych, psychologicznych jak i również wychowawczych, wspieranie aktywności społecznej rodziny. Objętych jest 8 rodzin wsparciem asystenta rodziny. Realizujemy również zadania społecznie użyteczne. Burmistrz Helu podpisuje umowę ze Starostą Puckim. Są to prace, które realizowane są od marca do października, maksymalna liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez jedną osobę bezrobotną nie może wynosić więcej niż 10 godzin tygodniowo normy czasu pracy. Miejscami wykonywania prac społecznie użytecznych jest Urząd Miasta Helu, 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią i Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu. Z tej formy wsparcia, jest to jakby narzędzie dla osób, które są trwale bezrobotne bez prawa do zasiłku, skorzystało 8 osób. Kolejną ustawą, którą realizujemy jest ustawa o świadczeniach rodzinnych. Zasiłki rodzinne przysługują jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekroczy kwoty 674 zł. Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w 2021 roku wynosiła 142 rodziny. Realizujemy kolejną ustawę, jest to ustawa świadczenia z funduszu alimentacyjnego, które przyznawane są na warunkach określonych w tej ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł a oświadczenie te na bieżąco są wtedy wypłacane i nie mogą być wyższe niż kwota 500 zł miesięcznie. Liczba decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących funduszu alimentacyjnego w roku 2021 wyniosła 21. Ponadto każdorazowo przy przyznawaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu wysyła do komornika, do komorników sądowych wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego oraz w przypadku, gdy łączna wysokość zadłużenia z tytułu nie wykonywania obowiązku alimentacyjnego określonego sądownie stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych , zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa składa się do policji lub prokuratury. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Helu jako organ właściwy dłużników prowadzi postępowania wobec zamieszkujących na terenie gminy dłużników alimentacyjnych. Przekazuje do komornika sądowego informacje zawarte w wywiadzie i w oświadczeniach, przeprowadza wywiady alimentacyjne oraz odbiera oświadczenia majątkowe dłużników. I na koniec pozostała działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu. Współpracujemy z Centrum Integracji Społecznej w Pucku w zakresie szkoleń dla klientów pomocy społecznej. Klienci skorzystali z kursów zawodowych. Pod patronatem burmistrza Helu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Helu przygotowali i wręczyli seniorom paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W ubiegłym roku była to liczba 369 paczek. Realizacja programu Wspieraj Seniora w ramach solidarnościowego korpusu wsparcia seniorów, kolejnym zadaniem, który realizujemy jest to program osłonowym teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy, która została uchwalona Uchwałą Rady Miasta w 2019 roku na lata 2019-23. Jest ona skierowana dla 10 mieszkańców. Koszt utrzymania tego programu w ubiegłym roku wyniósł 4812 zł. Dziękuję to wszystko.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy są pytania do pani kierownik? Jeżeli nie dziękuję pani kierownik za przestawienie sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

d) Sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich w 2021 roku.

Przewodniczący rady: Proszę państwa przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin morskich
w 2021 roku. Sprawozdanie otrzymaliście państwo łącznie z materiałami. Pytałem na wspólnym posiedzeniu komisji czy są jakieś pytania. Nie było takich pytań. Niemniej jednak chciałem zaznaczyć, czy dodać do tego sprawozdania, że 2021 rok jak państwo wiecie to był rok pandemiczny, czyli praktyczna działalność związku odbywała się zdalnie. Co jest najbardziej takie może istotne odbyły się, zostały zorganizowane zostały światowe wystawy bursztynu, między innymi jedna z takich wystaw odbywała się w Pucku. Udało się zorganizować taką wystawę, zaplanować. Ona już jest przygotowywana. Wystawa ta będzie odbywała się w Helu w Muzeum Rybołówstwa będą stoiska przygotowywane. Z tego, co wiem to na początku czerwca już ruszają przygotowania do otwarcia tej wystawy. W międzyczasie w roku kalendarzowym odbywały się 2 Walne Zebrania Delegatów. Pierwsze zebranie było zdalne, drugie było już na żywo. T en rok to był również rok 30-lecia związku. Z 30-leciem również ę wiązała się zmiana prezesa pan Bojanowski odszedł z pełnienia funkcji, natomiast funkcję objął już obecnie wiceprezydent Gdańska pan Aleksandrowicz. To co dla nas najbardziej było istotne w tym czasie to apele jakie przygotowywaliśmy w ramach pracy wspólnej ze związkiem. Jak państwo pamiętacie na początku roku rząd ogłosił program pomocy dla branży turystycznej południa Polski. Wtedy też na początku roku jako związek wystąpiliśmy z apelem do rządu, że tak program powinien również obejmować gminy z terenów nadmorskich, w związku z tym że tutaj działalność turystyczna również odbywa się praktycznie cały rok a nie jak to lata minione temu było, że to był sezon lipiec - sierpień, a potem nie mieliśmy tutaj gości w formie turystów. Był również składany wspólny apel dotyczący wraków, pozostałości po II wojnie światowej, zagrożeń z tego wynikających, między innymi możliwości uwolnienia się do wód Bałtyku, czy zatoki tutaj nasze Puckiej, Gdańskiej środków toksycznych lub niewybuchów i tego typu zagrożeń. W tej sprawie w 2021 roku na wniosek czy na skutek tych prac w kwietniu 2021 Parlament Europejski przyjął rezolucje w sprawie broni z czasów II Wojny Światowej. To może pozwolić w końcu rozpoczęcie pracy nad oczyszczaniem i zabezpieczaniem terenów obszarów morskich, co jest dla nas bardzo istotne. Również było wysłane stanowisko w związku w sprawie programu Polski Ład. Stanowisko związku tutaj nas bezpośrednio dotyczące, czyli granic portu Hel Zachód i był apel skierowany do rządu , do Ministra Infrastruktury jak państwo sobie pewnie przypominacie apel dotyczył umożliwienia nam tworzenia stref parkingowych w dni wolne od pracy, czyli stref jakie w tej chwili mają miasta powyżej 100000 mieszkańców. A my jako te gminy, czy te miejscowości, które praktycznie po sezonie letnim goszczą na terenie osoby zmotoryzowane właśnie głównie w weekendy nie możemy takich działalności prowadzić, mamy taki zakaz. Do tego nie praktycznie wszystkie gminy nadmorskie do tego apelu się dołączyły. Skutkiem tego była odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury, że nie są planowane jakiekolwiek zmiany w obowiązujących przepisach. To jest stan na dzień dzisiejszy. Jeżeli macie państwo jakieś pytania to proszę bardzo. Nie widzę.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

e) Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Hel.

Przewodniczący rady: W takim razie przechodzimy do punktu e Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest lub obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania strategii rozwoju miasta Helu. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Szanowni państwo otrzymaliście sprawozdanie. Czy są jakieś pytania? Omówiłem je pokrótce na wspólnych komisjach ale może jakieś pytania jeszcze są dodatkowe to bardzo proszę.

Przewodniczący rady: Jeżeli nie ma dziękuję panie burmistrzu.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

f) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu z kontroli finansowej inwestycji na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021.

Przewodniczący rady: Przechodzimy do podpunktu f Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu z kontroli finansowej inwestycji na terenie gminy miejskiej Hel 2021. Proszę bardzo panie przewodniczący.

Radny Pszeniczny: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej kontroli finansowej inwestycji na terenie gminy miejskiej Hel zakończonych w roku 2021. Komisja Rewizyjna w składzie Krzysztof Pszeniczny przewodniczący, Bogdan Żurawski wiceprzewodniczący i Jan Łazur członek komisji, na posiedzeniach komisji, które odbyły się w dniach 5 kwietnia, 12 kwietnia i 6 maja 2022 roku komisja dokonała kontroli finansowej następujących inwestycji wykonanych na terenie gminy miejskiej Hel: stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich - 154.505, 92 zł, remont nawierzchni ulicy Kapitańskiej i Komandorskiej w miejscowości Hel wraz z budową 5 miejsc postojowych na kwotę 179.004, 10 zł, remont nawierzchni ulicy Obrońców Helu w miejscowości Hel na kwotę 133.237, 24 zł, remont nawierzchni od ulicy Sosnowej do wejścia na plażę nr 66 za kwotę 854.000,00 zł, modernizacja drugiej części parku przy ulicy Dworcowej na kwotę 108.000,00 zł, wymiana lamp oświetleniowych oraz kabla oświetleniowego przy wejściu na plażę nr 66 kwota 22.140,00 zł, remont pomnika Obrońców Helu 141.000,00 zł, montaż nowego placu zabaw na terenie szkoły koszt 61.500,00 zł, remont nawierzchni asfaltowej na ulicach Żeromskiego, ul Kapitańskiej oraz byłej drogi wojskowej koszt 77.826, 26 zł, wykonanie skwerków przy ul Sikorskiego i Dworcowej koszt 16.000,00 zł, remont siedziby Straży Miejskiej w Helu 22.017,00 zł, wymiana nawierzchni od ulicy Wiejskiej do ulicy Żeromskiego 158. 637, 40 zł, modernizacja lokali tymczasowego pobytu przy ulicy Helskiej 4 24. 209,00 zł, skwerek przy Urzędzie Miasta 116.308, 11 zł, kotwica w parku 47.970,00 zł. Wszystkie zaplanowane inwestycje rozpoczęte w roku 2021 zostały zakończone w kontrolowanym roku kalendarzowym. Dokumentacja finansowa została przygotowana przez pracownika Urzędu Miasta pana Dawida Lewandowskiego. Komisja Rewizyjna podczas kontroli zapoznała się z dokumentacją finansową i nie stwierdziła nieprawidłowości
w realizacji zaplanowanych i zrealizowanych przedsięwzięć na terenie gminy miejskiej Hel wykonanych zgodnie z przedstawioną dokumentacją, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, czy macie państwo pytania do sprawozdania Komisji Rewizyjnej? Jeżeli nie, dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa przed nami pkt 13
Odpowiedzieć na pytania i informacje w sprawach bieżących. Ogłaszam przerwę do godziny 11:30.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

13. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

Przewodniczący rady: Proszę państwa przychodzimy do punktu 13 Odpowiedzi na pytanie i informacji w sprawach bieżących. Proszę panie burmistrzu.

Burmistrz Helu: Panie przewodniczący, szanowna rado mam zapisane 8 pytań. Pierwsze już odpowiedziałem pan radny Antkowski zapytał się o drogę. Mówiłem, jest pozwolenie na budowę także po uprawomocnieniu, jeżeli nie będzie jakiegoś odwołania będziemy mogli ją realizować. Następne pytanie dotyczyło dojazdu do garaży, które są zlokalizowany przy ulicy Steyera. Jak państwa myślicie, kto z tego dojazdu korzysta? Właściciele garaży i ewentualnie piesi, rowerzyści. My naprawiamy takie odcinki na dojeździe na Cypel, objazd. Także zrobimy wizję w terenie i na pewno też ten wjazd do garaży coś tam postaramy się naprawić. Pani radna zawnioskowała o dodatkowe ławki na wejściu 66 do dużej plaży. Prośba emerytów. Każda prośba emerytów to jest dla mnie rozkaz, także na pewno będą dostawione. Była wartownia, pojawiły się śmieci. Wyślemy zdjęcie i informację do właściciela. Zobaczymy czy podejmie jakieś działania żeby ewentualnie to uporządkować miejsce. Tablica informacyjna przy dworcu zasłonięta gałęziami. Polecę żeby była tam pielęgnacja zrobiona, żeby była odsłonięta. Reklamy wprowadzającej w błąd na parkingach. Powiem tak, do Urzędu Miasta nie wpłynęły żadne skargi odnośnie tych tablic . Parkingi prowadzą nasi mieszkańcy. Na tych wszystkich tablicach, na których umieszczone są nazwy Fokarium, centrum, muzeum jakieś tam są małe nieraz rebusy. Można je rozwiązać i pisze ile metrów tam na przykład do Fokarium, ile do centrum. Proszę państwa ten problem mają nasi mieszkańcy przede wszystkim prowadzący działalność parkingu. Przecież to jest temat, który od lat jest. My im zwracamy uwagę, prosimy no i oni pokazują no pisze przecież 40 m, czy 200 m. Moja prośba taka pomóżcie burmistrzowi. Też z nimi rozmawiajcie żeby poprawili estetykę i tablic przede wszystkim no te napisy, jeżeli już mają być, żeby z daleka informowały o tych odległościach. Leśna sklepy. Mam zdjęcie wjazdu na ulicę Leśną. Jest znak parking dotyczy pojazdów i służb miejskich. Dotyczy pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia do 30 minut. Proszę państwa uważam, że jest to bardzo krótki odcinek i wyszliśmy naprzeciw tym, którzy prowadzę działalność umieszczając taki znak żeby bezpiecznie można było dostarczyć towar i uważam, że trzeba coś innego robić i wprowadzać jakieś koperty dla jednego czy dla drugiego sklepu, czy też punktu, obiektu gdzie prowadzona jest działalność noclegowa. Każdy kierowca wie, że na tym odcinku może się zatrzymać do dwóch minut, może wysadzić pasażera, sam odjechać i za chwilę już ma miejsca do parkowania. Przez 2/ 3 roku są to miejsca bezpłatne, od 1 czerwca wchodzi strefa płatnego parkowania. Nie dajmy się zwariować. Tam są zaraz w pobliżu 50 m dalej 2 parkingi. Czy nie można 50 m przejść od samochodu i pójść na zakupy do sklepu. Tak jak mówię jest to dla bezpieczeństwa stworzone, że możliwość dla dostawców na tym odcinku a zatrzymać się na chwilę, wysadzić kogoś i odjechać na miejsce parkingowe i nawet wrócić 50 m nie jest to chyba aż tak duże wymaganie. Druty, zwoje przejścia na plażę, zdjęcia gdzie zwierzęta się kaleczą i tak dalej. Bym prosił autora tego wniosku, pytania o przesłanie tych zdjęć. Wystąpię do Nadleśnictwa w Wejherowie z prośbą, z wnioskiem aby zrobili z tym porządek. Bo już nie chodzi tylko o zaśmiecanie lasu ale bezpieczeństwo zwierząt to na pewno reakcja nadleśnictwa powinna być natychmiastowa i prawidłowa w to nie wątpię. Więcej pytań nie było, dziękuję.

Przewodniczący rady: Dziękuję, panie burmistrzu ja chciałbym uszczegółowić. Ja doskonale znam sytuację z tablicami, które są w formach rebusów. Ja nie o takich mówiłem. Ja mówiłem o tablicach, które nie posiadają rebusów ale jednoznacznie wprowadzają w błąd. To tylko tyle, dziękuję.

Burmistrz Helu: Panie przewodniczący wiem, że pan zna te tablice, pan dużo spaceruje. Proszę cyknąć fotki, o które dokładnie chodzi i przesłać, dziękuję.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący rady: Dziękuję, proszę państwa wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji, zanim dokonam jej zamknięcia chciałbym w związku z dzisiejszym Dniem Matki złożyć serdeczne życzenia wszystkim mamom i państwu również. W związku z jutrzejszym świętem Dniem Samorządności i Samorządu Terytorialnego składam państwu serdeczne życzenia.

Zakończenie sesji:12:30.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska

Załączniki:

 1. Porządek obrad.
 2. Listy obecności.
 3. Sprawozdanie burmistrza Helu z działalności międzysesyjnej.
 4. Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał.
 5. Sprawozdanie z działalności EKOHEL Spółka z o.o. w 2021 roku.
 6. Plan działalności Spółki EKOHEL w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
 8. Informacja o strukturze osobowej mieszkańców Helu. Dane ogólne. Zagrożenia demograficzne. Bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność – analiza problemu wśród mieszkańców Helu.
 9. Sprawozdanie delegata miasta Helu z działalności w Związku Miast i Gmin Morskich w 2021 roku.
 10. Informacja o obszarach gminy dla których opracowany jest i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania oraz stan zaangażowania w procesie uaktualniania Strategii Rozwoju Miasta Hel.
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Helu z kontroli finansowej inwestycji na terenie gminy miejskiej Hel w roku 2021.
 12. Projekt uchwały nr 21/2022.
 13. Uchwała Nr XXXVII/273/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Helu.
 14. Projekt uchwały nr 22/2022.
 15. Uchwała Nr XXXVII/274/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Helu.
 16. Projekt uchwały nr 23/2022
 17. Uchwała Nr XXXVII/275/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 18. Projekt uchwały nr 24/2022
 19. Uchwała Nr XXXVII/276/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
 20. Projekt uchwały nr 25/2022
 21. Uchwała Nr XXXVII/277/22 Rady Miasta Helu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Miejską Hel na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 22. Protokół głosowania imiennego.

Na XXXVIII sesji Rady Miasta Helu, 30 czerwca 2022 r. protokół z XXXVII sesji został zatwierdzony głosami:

„za”                                        -        

„przeciw”                               -         

„wstrzymującymi się”          -          

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o sesji.pdf pdf 369.9 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:25:17 54
2 listy obecności, XXXVII sesja.pdf pdf 411.3 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:27:43 21
3 projekt uchwały nr 21 2022.pdf pdf 737.2 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:23 72
4 projekt uchwały nr 22 2022.pdf pdf 719.2 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:24 18
5 projekt uchwały nr 23 2022.pdf pdf 167.6 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:24 94
6 projekt uchwały nr 25 2022.pdf pdf 176 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:24 59
7 Uchwała Nr XXXVII 273 22.pdf pdf 1.4 MB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:34 36
8 Uchwała Nr XXXVII 275 22.pdf pdf 224.4 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:34 20
9 Uchwała Nr XXXVII 276 22.pdf pdf 293.2 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:34 18
10 Uchwała Nr XXXVII 274 22.pdf pdf 1.1 MB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:35 59
11 Uchwała Nr XXXVII 277 22.pdf pdf 235.6 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:35 19
12 Sprawozdanie burmistrza Helu z wykonania uchwał..pdf pdf 875.2 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:28:55 120
13 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Helu w okresie międzysesyjnym .pdf pdf 263.4 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:29:24 75
14 Informacja dot. Strategii Rozwoju Miasta Hel.pdf pdf 285.1 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:29:34 81
15 Sprawozdanie Delegata ZMiGM.pdf pdf 176.8 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:29:50 100
16 Sprawozdanie MOPS w Helu..pdf pdf 434.7 KB Mirela Figurska 2022-06-10 12:30:01 18
17 projekt uchwały nr 24 2022.pdf pdf 329.5 KB Mirela Figurska 2022-06-10 13:34:37 19
18 Sprawozdanie z działalności Spółki EKOHEL.pdf pdf 5.1 MB Mirela Figurska 2022-06-14 09:58:33 82
19 Plan działalności Spółki EKOHEL w 2022 r..pdf pdf 811.4 KB Mirela Figurska 2022-06-14 09:58:35 54
20 Sprawozdanie komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej inwestycji w 2021 r..pdf pdf 421.2 KB Mirela Figurska 2022-06-14 09:58:39 59

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Mirela Figurska 2022-06-10 12:24:35
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2022-06-14 10:06:35
Autor informacji Mirela Figurska