obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK  informacyjny - opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów

 

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 81-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl
  • elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wniesienie opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności oraz ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. danych kontaktowych w tym nr telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Wydział Ksiąg Wieczystych). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania
i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa tj.10 lat.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiązek Informacyjny - Opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia.pdf pdf 1.6 MB Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:11:10 455

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:09:56
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-02-19 11:11:29