obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonych w mieście Helu

przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póź. zm.)

 

 

Burmistrz Helu

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w mieście  Helu, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Westminster Polska spółka z o.o z siedzibą we Wrocławiu

 

prawo własności nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 206/28 o  pow.64 m² KW GD2W/00033246/0

                                                                                  

  • 148.736,00 zł ( słownie : sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych) + 23% podatek VAT

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U.                                              z 2020 r., poz.65 z póź. zm. ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia 20 kwietnia 2020 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej   www.bip.hel.eu.

 

 

 

Hel, dn.09.03.2020 r.

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 WYKAZ - sprzedaż działki 206-28.docx docx 14.3 KB Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:01:48 488
2 wykaz działka ozn. geod. nr 206-28.pdf pdf 238.5 KB Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:01:53 510

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:01:33
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-03-10 09:03:21
Autor informacji Mirosław Wądołowski