obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
położonych w mieście Helu
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020r. poz.65 z późn. zmianami)
Burmistrz Helu
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej, położonej w Helu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny

przy ul. Leśnej 2/1
zlokalizowany na nieruchomości ozn. geod. nr  390/10 i 397/20             
KW nr GD2W/00000769/2 i KW nr GD2W/00034171/0
Lokal mieszkalny nr 1 położony na parterze budynku mieszkalnego 2 kondygnacyjnego, wolnostojącego, podpiwniczonego o pow. użyt. 42,93 m2 składający się z korytarza, kuchni 
, dwóch pokoi i łazienki oraz piwnicy o powierzchni 18,62 m2 wraz z udziałem wynoszącym 6155/11441 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu o łącznym obszarze 130 m2.  

cena nieruchomości lokalowej: 176.900,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.65 z późn. zmianami)
winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 
4 czerwca 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 6777251.
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu.

Hel, dnia 21.04.2020 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e20042113261.pdf pdf 770.1 KB Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:03:13 667
2 SKM_C224e20042113260.pdf pdf 1.5 MB Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:03:13 594

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:01:19
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:03:16
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-04-21