obrazek loga jednostki
treść strony

OBOWIĄZEK informacyjny- Wyrażenie zgody na  korzystanie z dróg leśnych prowadzących do Muzeum Obrony Wybrzeża, na Cypel Helski, na plażę główną oraz przejazd przez port morski w celu prowadzenia działalności gospodarczej – przewóz osób meleksem o napędzie elektrycznym.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Helu, którego dane kontaktowe są następujące:

  • adres korespondencyjny ul. Wiejskiej 50, Hel 81-150 
  • nr telefonu (58) 677-72-40
  • adres e-mail: ratusz@gohel.pl
  • elektroniczna skrzynka podawcza /umhel/skrytka

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gohel.pl

Celem przetwarzania jest sporządzenie umowy na poruszanie się pojazdem o napędzie elektrycznym typu meleks po terenie miasta Helu.

Podstawą przetwarzania jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji tj. okres 10 lat.

 

Prawa osób
Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl ).

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych, będzie brak możliwości przetwarzania danych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 klauzula RODO.docx docx 17.2 KB Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:46:31 379

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:24:31
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-04-21 13:48:54