obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.65 z póź. zm.)

 

Burmistrz Helu

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w mieście Helu, przy ulicy Kuracyjnej, przeznaczonej  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową.

Przedmiotowy teren jest wolny od wszelkich ciężarów i ograniczeń, wyposażony jest w sieci uzbrojenia : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa nieruchomość leży na terenie, dla którego uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXVI/155/08 z dnia 29.10.2008 r., ustanowiono zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Helski Cypel”.

W/w nieruchomość  zabudowana jest budynkiem administracyjno-magazynowo-socjalnym.

Cena wywoławcza nieruchomości składającej się działki  ozn. geod. nr 525/1,  o  powierzchni  2142 m²,  KW GD2W/00045001/8 wynosi:                                                                                           

  • 1.500.000,00 zł ( słownie : jeden milion pięćset  tysięcy  złotych) + 23% podatek VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U.  z 2020 r., poz.65 z póź. zm. ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia 05 września 2020 roku.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronie internetowej   www.bip.hel.eu.

 

Hel, dn.21.07.2020 r.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e20072111250.pdf pdf 288.4 KB Dawid Lewandowski 2020-07-21 11:21:30 544
2 SKM_C224e20072111390.pdf pdf 272.8 KB Dawid Lewandowski 2020-07-21 11:21:30 564
3 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI.docx docx 15.1 KB Dawid Lewandowski 2020-07-21 11:22:07 614

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-07-21 11:19:10
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-07-21 11:23:19
Autor informacji Mirosław Wądołowski 2020-07-21