logo jednostki
treść strony

Protokół z posiedzenia:

Komisji Stypendialnej Nr 2/2020

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXXVI/214/18 Rady Miasta Helu z dnia 25 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miasta Helu z dnia 26 czerwca 2019 r.

Data:

05.08.2020 r.

Godzina rozpoczęcia:

9:00

Godzina zakończenia:

10:30

Miejsce:

sala konferencyjna Urzędu Miasta Helu

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik do protokołu.

 

Po dokładnym przeanalizowaniu 47 wniosków, stypendia za wyniki w nauce przyznano na podstawie średniej ocen z przedmiotów znajdujących się w ramowym planie nauczania szkoły danego typu.

Stypendia za wyniki w nauce przyznano:

Szkoła Podstawowa w Helu, klasy 4-6:

- Damian Szkałuba – uzyskana średnia ocen 5,46

- Maria Mormuł – Kita - uzyskana średnia ocen 5,54

- Hubert Sękowski - uzyskana średnia ocen 5,42

- Marta Kohnke - uzyskana średnia ocen 5,86

- Zofia Lignowska - uzyskana średnia ocen 5,58

- Agata Wirwińska - uzyskana średnia ocen 5,75

- Marcin Urbanowicz - uzyskana średnia ocen 5,83

- Nikola Rożek - uzyskana średnia ocen 5,69

- Lena Myślisz - uzyskana średnia ocen 5,33

- Jan Kucharski - uzyskana średnia ocen 5,50

- Michał Wasilewski - uzyskana średnia ocen 5,92

- Marcin Struk - uzyskana średnia ocen 5,31

- Piotr Paczkowski – Bieganowski - uzyskana średnia ocen 5,58

Szkoła Podstawowa w Helu, klasy 7-8:

- Kasper Rijsdam - uzyskana średnia ocen 5,71

- Natalia Pałkowska - uzyskana średnia ocen 5,36

- Izabela Baranowska - uzyskana średnia ocen 5,33

- Amadeusz Antosiewicz - uzyskana średnia ocen 5,40

- Kamil Kita - uzyskana średnia ocen 5,31

- Joanna Urbanowicz - uzyskana średnia ocen 5,87

- Maja Dargacz - uzyskana średnia ocen 5,71

- Franciszek Kucharski - uzyskana średnia ocen 5,29

- Oskar Rożek - uzyskana średnia ocen 5,07

Szkoła Ponadpodstawowa:

- Maciej Hemlich  – uzyskana średnia ocen 5,50

- Agata Dargacz – uzyskana średnia ocen  6,00

- Anastasiia Zelenska – uzyskana średnia ocen 5,46

- Paulina Pałkowska - uzyskana średnia ocen 5,77

- Wiktoria Światowy - uzyskana średnia ocen 5,80

- Daria Januszewska - uzyskana średnia ocen 5,13

- Aleksandra Maksym - uzyskana średnia ocen 5,17

- Beata Budzisz - uzyskana średnia ocen 4,86

- Michał Boszke - uzyskana średnia ocen 4,88

- Kinga Loose - uzyskana średnia ocen 4,81

- Mikołaj Dykta - uzyskana średnia ocen 4,90

- Kinga Jamka - uzyskana średnia ocen 4,84

Szkoły Wyższe:

- Gabor Olejarz – uzyskana średnia ocen 4,87

- Adrian Kościk – uzyskana średnia ocen 4,95

- Kornel Rodziewicz – uzyskana średnia ocen 5,00

- Alicja Figurska – uzyskana średnia ocen 4,58

- Paweł Ceynowa - uzyskana średnia ocen 4,72

- Anna Bruhn - uzyskana średnia ocen 4,67

- Kinga Kula - uzyskana średnia ocen 4,77

- Martyna Kosno - uzyskana średnia ocen 4,85

- Anna Strojna - uzyskana średnia ocen 5,00

- Adrianna Drąg - uzyskana średnia ocen 4,59

- Agnieszka Konkel - uzyskana średnia ocen 4,50

- Radosław Opiła- uzyskana średnia ocen 4,62

Jeden wniosek został rozpatrzony negatywnie, gdyż nie spełnił wymogu zawartego w §2, ust 1, pkt 1 Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

Wniosek komisji:

Uczniowie kończący szkołę danego typu (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) zobowiązani są do przedłożenia wykazu ocen tylko za ostatni semestr nauki (II semestr).

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Mirela Figurska                                                 Podpisy członków komisji

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2020-08-07 13:53:58
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-11-20 12:47:07