logo jednostki
treść strony

                                                                                                                                                                                                                                  

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 26 sierpnia 2020 r. (środa) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

6. Wnioski i informacje.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 33/2020 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Miejską Hel,

b) projekt uchwały nr 34/2020 w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

c) projekt uchwały nr 35/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu,

d) projekt uchwały nr 36/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w  mieście Helu,

e) projekt uchwały nr 37/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

12. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

13. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady Miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

Przewodniczący rady

    /-/ Marek Chroń

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 projekt nr 33 2020,docx.pdf pdf 379 KB Mirela Figurska 2020-08-17 13:32:31 98
2 projekt nr 34 2020,docx.pdf pdf 604.9 KB Mirela Figurska 2020-08-17 13:32:35 97
3 projekt nr 35 2020,.pdf pdf 383.7 KB Mirela Figurska 2020-08-17 13:32:41 100
4 projekt nr 36 2020,.pdf pdf 209.6 KB Mirela Figurska 2020-08-17 13:32:49 111
5 załącznik do projektu nr 33 2020,docx.pdf pdf 329.5 KB Mirela Figurska 2020-08-17 13:33:00 101
6 załącznik do projektu nr 34 2020,docx.pdf pdf 780.5 KB Mirela Figurska 2020-08-17 13:33:09 95
7 projekt nr 37 2020.pdf pdf 2.8 MB Mirela Figurska 2020-08-18 11:48:56 88
8 projekt uchwały nr 37 2020.pdf pdf 384 KB Mirela Figurska 2020-08-25 12:33:03 80
9 sprawozdanie burmistrza Helu.pdf pdf 265.5 KB Mirela Figurska 2020-08-26 08:11:53 97
10 sprawozdanie z wykonania uchwał.pdf pdf 931.4 KB Mirela Figurska 2020-08-26 08:13:06 83
11 wniosek do projektu nr 34.docx docx 34.7 KB Mirela Figurska 2020-08-27 13:17:34 76

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Mirela Figurska 2020-08-17 13:23:49
Ostatnia aktualizacja Mirela Figurska 2020-08-27 13:17:38