logo jednostki
treść strony

                                                                                                                                                       Hel,14.08.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że 26 sierpnia 2020 r. (środa) zwołuję XVIII sesję Rady Miasta Helu, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Helu. Początek posiedzenia planowany jest o godz. 9:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum oraz prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.

5. Interpelacje i pytania w sprawach bieżących.

6. Wnioski i informacje.

7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu.

8. Odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisje rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami.

9. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania uchwał rady.

11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

a) projekt uchwały nr 33/2020 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Miejską Hel,

b) projekt uchwały nr 34/2020 w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

c) projekt uchwały nr 35/2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w  mieście Helu,

d) projekt uchwały nr 36/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w  mieście Helu,

e) projekt uchwały nr 37/2020 w sprawie zmian w budżecie miasta Helu na 2020 rok.

12. Odpowiedzi na pytania i informacje w sprawach bieżących.

13. Zamknięcie posiedzenia.

Informuję, że obrady Rady Miasta Helu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (podstawa prawna art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym). Uczestnicząc w sesji rady wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

 

Przewodniczący rady

    /-/ Marek Chroń

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-08-18 10:23:12
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-08-18 10:23:54
Autor dokumentu Marek Chroń 2020-08-14