logo jednostki
treść strony

Hel, 19.08.2020 r.

RGK.6733.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art.10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471. 782) zawiadamia się, że tut. Organ zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji nr RGK.6733.5.2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Kapitanatu Portu Hel wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na dz. nr 161/4, 162/3, 161/8 przy ul. Wiejskiej 24 w Helu.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia Strony mogą zapoznać się z aktami i uzyskać wyjaśnienia w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50, 84-150 Hel w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7:30-15:30).

 

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-08-19 14:32:09
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-08-19 14:33:07
Autor dokumentu Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-08-19