logo jednostki
treść strony

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8 , gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową.

 

 

  • działka ozn. geod. nr 525/1, o pow. 2142 m²

 

Przedmiotowy teren jest wolny od wszelkich ciężarów i ograniczeń, wyposażony jest w sieci uzbrojenia : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Przeznaczana do sprzedaży nieruchomość leży na terenie, dla którego uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXVI/155/08 z dnia 29.10.2008 r., ustanowiono zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Helski Cypel”.

W/w nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-magazynowo-socjalnym, do ewentualnej rozbiórki, w którym do dnia 31 grudnia 2020 roku część pomieszczeń została oddana w dzierżawę.

 

Cena wywoławcza : 1.500.000 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – wadium 250.000 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 listopada 2020 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu, w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do punktu obsługi interesanta Urzędu Miasta, najpóźniej w dniu przetargu, do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna, na parterze budynku ).

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777-251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

 

Hel, dn.08.09.2020 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 SKM_C224e20090811200.pdf pdf 615.8 KB Dominika Garda 2020-09-08 10:55:51 32

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dominika Garda 2020-09-08 10:54:10
Ostatnia aktualizacja Dominika Garda 2020-09-08 12:41:37
Autor dokumentu Burmistrz Helu Mirosław Wądołowski 2020-09-08