logo jednostki
treść strony

OGŁOSZENIE

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00045001/8 , gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel przeznaczonej  pod zabudowę mieszkalno-pensjonatowo-usługową.

  • działka ozn. geod. nr 525/1, o pow. 2142 m²

Przedmiotowy teren jest wolny od wszelkich ciężarów i ograniczeń, wyposażony jest w sieci uzbrojenia : elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Przeznaczana do sprzedaży nieruchomość leży na terenie, dla którego uchwałą Rady Miasta Helu Nr XXVI/155/08 z dnia 29.10.2008 r., ustanowiono zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Helski Cypel”.

W/w nieruchomość  zabudowana jest budynkiem administracyjno-magazynowo-socjalnym, do ewentualnej rozbiórki, w którym do dnia 31 grudnia 2020 roku część pomieszczeń została oddana w dzierżawę.

Cena wywoławcza :  1.500.000 zł ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) – wadium  250.000 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,, które należy wpłacić najpóźniej do dnia 13 listopada  2020 roku na  rachunek Urzędu Miasta Helu, w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 5400 1111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do punktu obsługi interesanta Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu, do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał  przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2020 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu,  ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna, na parterze budynku ).

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777-251.

Powyższe ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, oraz na stronie internetowej bip.hel.eu.

 

Hel, dn.08.09.2020 r.

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie-sprzedaz dz 525-1.docx docx 15.3 KB Adrian Albecki 2020-09-08 12:22:24 89
2 skan ogłoszenie-sprzedaz dz 525-1.pdf pdf 604.8 KB Adrian Albecki 2020-09-08 12:22:27 73
3 mapa dz 525-1.pdf pdf 253.9 KB Adrian Albecki 2020-09-08 12:22:30 124
4 informacja o wyniku przetargu.pdf pdf 137.4 KB Dawid Lewandowski 2020-11-17 13:54:36 42

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Adrian Albecki 2020-09-08 12:21:30
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-11-17 13:54:41
Autor dokumentu Mirosław Wądołowski 2020-09-08