logo jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI  

położonej w mieście Helu

 przeznaczonej do dzierżawy

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz.65 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dotychczasowego dzierżawcy                            

 

 1. teren małej plaży - działki ozn. geod. nr 111/7, 566/7, 815 i  568/5
 2. opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana
 3. okres dzierżawy–  tj. 1 rok od daty podpisania umowy
 4. cel dzierżawy – zagospodarowanie i prowadzenie działalności na plaży,
 5. cena czynszu dzierżawnego w skali roku – 5.000 zł brutto                                                            
 6. czynsz płatny w terminie do dnia 30 lipca  2021 roku
 7. do obowiązków dzierżawcy będzie należało:
 1. zorganizowanie kąpieliska strzeżonego, zgodnie z przepisami określonymi                                                     w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 350), na odcinku minimum 100 m,  czynnego od                    01 lipca do 31 sierpnia 2021 roku,
 2. sprzątanie plaży, a w tym: zawarcie umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, ustawienie  koszy na śmieci z wymiennymi workami, codzienne opróżnianie tych koszy, codzienne sprzątanie terenu całej plaży, przy wejściu na plaże ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 3. bieżące utrzymanie podestów na plaży,
 4. w zamian za powyższe dzierżawca będzie miał możliwość prowadzenia działalności turystyczno-rekreacyjnej polegającej m.in na organizowaniu wycieczek łodziami motorowymi, wypożyczaniu sprzętu pływającego za wyjątkiem skuterów wodnych,
 5. prowadzenie wypożyczalni sprzętu plażowego, w szczególności: koszy, leżaków, parawanów, parasoli, itp.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

 

 

Hel, dnia 22.09.2020 r.

 

 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 dzierzawa dz. 111-7 566-7 815 568-5.pdf pdf 337.1 KB Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:08:08 17

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:07:04
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:08:17
Autor dokumentu Jarosław Pałkowski 2020-09-22