obrazek loga jednostki
treść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonych w mieście Helu 
 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz.  65 z póź. zm. )     


Burmistrz Helu

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej położonej w mieście Helu, przy ulicy Wiejskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę zagospodarowania posiadanej nieruchomości, składającej się z działki ozn. geod. nr 282, na rzecz osoby fizycznej


nieruchomość składająca się z działki ozn. geod. nr 283 o pow. 77 m2  KW GD2W/00016673/7

wartość prawa własności gruntu wynosi: 29.600,00 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych)  + należny podatek VAT

Na sprzedawanej nieruchomości zostanie ustanowiona  na rzecz właściciela nieruchomości przy ulicy Wiejskiej 84 stosowna służebność, dot. wejścia i prowadzenia niezbędnych prac remontowych. 


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z póź. zm ) winny złożyć wniosek w tej sprawie  w sekretariacie Urzędu Miasta  Helu  w terminie  do dnia  03 listopada 2020 roku.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 


Hel, dnia 22.09.2020 r.
                                    
                                        


 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 sprzedaz dz. 283.pdf pdf 257 KB Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:19:13 634

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:18:20
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-09-22 14:19:15
Autor informacji Jarosław Pałkowski 2020-09-22