logo jednostki
treść strony


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI   
położonej w mieście Helu   przeznaczonej do dzierżawy 


Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (j. t. Dz. U. z 2020 poz.65 z póź. zm.) Burmistrz  Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy Kuracyjnej  przeznaczonej do dzierżawy na pisemny wniosek dzierżawcy

1.    część nieruchomości gruntowej ozn. geod. nr 494/2 o pow.18 m², KW  GD2W/00047586/6

2.    planowany okres dzierżawy : trzy lata począwszy od stycznia 2021 roku

3.    przeznaczenie: punkt informacji turystycznej połączony ze sprzedażą pamiątek

4.    cena czynszu dzierżawnego za sezon : 10.000,00 zł brutto

5.    czynsz płatny w dwóch ratach : w terminie do dnia 15 lipca i 15 sierpnia każdego roku dzierżawy

6.    dzierżawca zobowiązany będzie do:

uzgodnienia i wykonania przyłączy niezbędnych do prowadzenia powyższej działalności gospodarczej we własnym zakresie,
uzgodnienia projektu zagospodarowania i architektury planowanego obiektu z burmistrzem Helu,
utrzymywania porządku i czystości na dzierżawionym terenie,  
zawarcia umów związanych z ponoszeniem opłat eksploatacji przedmiotu dzierżawy tj. korzystania z energii elektrycznej, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, wywozu nieczystości stałych itp. 

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta  Helu, pokój  nr 209, tel. 58 6777 251. 
Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.


Hel, dnia 24.09.2020 roku
         
                                    
                                    
 

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 dzierzawa dz. 494-2.pdf pdf 275.5 KB Dawid Lewandowski 2020-09-24 11:18:34 108

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Dawid Lewandowski 2020-09-24 11:17:28
Ostatnia aktualizacja Dawid Lewandowski 2020-09-24 11:18:49
Autor dokumentu Jarosław Pałkowski 2020-09-24