logo jednostki
treść strony

ZARZĄDZENIE NR 7/120/2020

BURMISTRZA HELU

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miasta Helu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Helu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Helu nr 6/0152/2009 z dnia 23.02.2009 roku,

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze - pracownik ds. administracyjno-gospodarczych w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miasta Helu powołuję komisję rekrutacyjną w następującym składzie:

- PRZEWODNICZĄCY- Jarosław PAŁKOWSKI- z-ca burmistrza Helu,

- Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO- Katarzyna MACHTYL- sekretarz miasta,

- CZŁONEK- Dariusz ANDRYSKOWSKI– kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,

2. Protokolantem posiedzeń Komisji będzie Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - Katarzyna MACHTYL.

§ 2

Zasady pracy Komisji ds. naboru oraz procedura naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Helu zostały określone w załączniku do zarządzenia burmistrza nr 6/152/2009 z dnia 23.02.2009 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi miasta Helu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 BURMISTRZ HELU
/-/ Mirosław WĄDOŁOWSKI

Załączniki do pobrania

L.p Plik Format Rozmiar Użytkownik Data dodania Liczba pobrań
1 ZARZĄDZENIE powołujące komisję nabór na pracownik ds. administracyjno-gospodarczych 2020.doc doc 35.5 KB Adrian Albecki 2020-10-20 15:04:32 12

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie dokumentu Adrian Albecki 2020-10-20 15:04:09
Ostatnia aktualizacja Adrian Albecki 2020-10-20 15:06:21
Autor dokumentu Mirosław Wądołowski 2020-10-09