obrazek loga jednostki
treść strony

Stowarzyszenie Wirtualny Hel

ul. Obrońców Helu 2/4

NIP: 5871704296

REGON: 361743359

KRS: 0000561898

 

Osoby zarządzające organizacją:

Marek Chroń - prezes

Marcin Daraż - wice prezes

 

Cele statutowe:

 • rozwijanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego , kulturalno-oświatowego,
  towarzyskiego i wypoczynku społeczności lokalnej oraz rozbudzenie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie;
 • organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej;
 • organizowanie wypoczynku i imprez kulturalno oświatowych dostosowanych do zainteresowań członków;
 • rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych przez organizowanie odczytów, pogadanek, zespołów amatorskich i kółek zainteresowań;
 • tworzenie warunków ułatwiających integrację społeczności lokalnej;
 • organizowanie konkursów tematycznych;
 • podejmowanie działań mających na celu promowanie walorów miasta i regionu;
 • organizowanie wycieczek np: do teatrów, kin, na koncerty, wieczory literacko-muzyczne;
 • udział w uroczystościach związanych z obchodami świąt miejskich i państwowych;
 • prowadzenie działań propagujących opiekę nad zwierzęrami

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2015

Metryka

Akcja Użytkownik Data
Dodanie informacji Julia Cygan 2020-10-28 12:22:56
Ostatnia aktualizacja Julia Cygan 2020-10-28 12:39:55