Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta Helu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

UCHWAŁA NR XXVII/156/17 RADY MIASTA HELU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaHelu/document/152841/Uchwa%C5%82a-XXVII_156_17

UCHWAŁA NR XXVII/156/17

RADY MIASTA HELU

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Gdańsku,

Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel, 
a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów, prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodu klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminę miejską Hel na okres od 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, 
a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę miejską Hel od dnia 1 września 2019 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

1. Szkołę Podstawową im. Obrońców Helu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu, o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VI przekształca
się w ośmioletnią szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-VIII.

2. Gimnazjum im. Obrońców Helu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu włącza się do Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu na następujących warunkach:

1) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Obrońców Helu w Helu rozpocznie działalność
z dniem 1 września 2017 r.;

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu w Helu rozpocznie
się w roku szkolnym 2017/2018;

3) Gimnazjum im. Obrońców Helu w Helu zakończy działalność 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. 

Z dniem 1 września 2017 roku tracą moc uchwały:

1) uchwała nr VII/48/99 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu w Helu;

2) Uchwała nr VII/49/99 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Helu w Helu.

3) uchwała nr VII/50/99 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Helu;

4) uchwała nr VII/51/99 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Helu;

5) uchwała nr VII/52/99 Rady Miasta Helu z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie włączenia gimnazjum do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu;

6) Uchwała nr XXXV/216/09 Rady Miasta Helu z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie: nadania gimnazjum w Helu imienia "Obrońców Helu".

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący rady

Arnold Antkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/156/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/156/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/156/17

Rady Miasta Helu

z dnia 30 marca 2017 r.

Zalacznik3.pdf

 

DANE METRYKOWE

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Status:OBOWIĄZUJĄCY

Numer aktu:XXVII/156/17

Data aktu:30-03-2017

Data wejścia w życie:31-05-2017

Miejsce publikacji:Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2017.1823

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 uchwala_xxvii_156_17.pdf (PDF, 1.MB) 2018-03-12 12:07:13 76 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dykta 12-03-2018 12:07:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miasta Helu 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marek Dykta 12-03-2018 12:07:13